Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Gelijke kansen: 151 interventies

De Gelijke Kansen Alliantie heeft ‘De 151 van de GKA’ gepubliceerd: een index van 151 interventies voor gelijke kansen. Het digitale boekwerk is bedoeld ter inspiratie en herkenning voor iedereen die zich inzet voor gelijke kansen in zijn of haar eigen regio.

Per interventie wordt aangegeven wie het heeft georganiseerd, wat het doel van de interventie is en met wie er contact kan worden gezocht voor kenniswisseling. De interventies zijn gecategoriseerd op thema, zoals professionalisering, loopbaanleren en ouderbetrokkenheid.

De GKA wil optimale talentontwikkeling bij kinderen en jongeren aanmoedigen. De GKA doet dit door lokale partijen met elkaar te verbinden, te faciliteren, interventies mede te financieren, kennis te delen en door data en onderzoek beschikbaar te stellen. De echte verschilmakers zijn binnen de lokale netwerken te vinden. Hier werken betrokken professionals aan het verbeteren van dagelijkse praktijk voor kinderen en jongeren. De interventiebundel vind je hier.Naar homepage