Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

'Stel anticonceptie verplicht bij verslaafden'

Pieter van Vollenhoven, oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, heeft een pleidooi gehouden om gedwongen anticonceptie bij ernstig verslaafden, psychiatrisch patiƫnten en verstandelijk gehandicapten wettelijk mogelijk te maken.

Naar schatting sterven er jaarlijks vijftig kinderen door mishandeling. Om te voorkomen dat ouders kinderen krijgen waar ze niet voor kunnen zorgen moet er volgens Van Vollenhoven een wet komen die verplichte anticonceptie mogelijk maakt. Van Vollenhoven kan zich voorstellen dat het voor mensen die de werkelijkheid niet kennen erg ver gaat. ‘Voor mij was die problematiek ook een eye-opener, dan schrik je ook. Je ziet dat je die ouders moet helpen, want die hebben zichzelf niet in de hand. Als je dat zo signaleert, dan moet je misschien toch overgaan tot anticonceptiemiddelen.’

Kopstukken
Een aantal kopstukken uit de wereld van zorg en welzijn zijn het met Van Vollenhoven eens. Erik Gerritsen, de directeur van jeugdzorg Amsterdam en Sjef Czyzewski van GGZ Bouman in Rotterdam vinden het een goed voorstel. Ook Nanneke Quick-Schuyt, voormalig kinderrechter en SP-senator en Rob Bilo, Nederlands Forensisch Instituut kunnen zich goed vinden in de plannen die Van Vollenhoven heeft. 

VNN
Volgens Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) gaat het om een selecte groep die voor deze regeling in aanmerking komt. ‘Er is een kleine categorie ernstig verslaafde mannen en vrouwen met psychiatrische problemen die bij herhaling kinderen krijgen, er niet voor kunnen zorgen en doorgaan met hun verslaving.’ Volgens VNN moet de behandelend psychiater per individu beoordelen wie gedwongen anticonceptie moet krijgen. Bij gebrek aan een psychiater zal de rechterlijke macht dit moeten beoordelen. 

Klinieken
VNN heeft ervaring met de behandeling van zwangere verslaafden. Ze hebben verschillende klinieken waar vrouwen behandeld en begeleid kunnen worden. Ze besteden veel aandacht aan de lichamelijke en psychische conditie van de vrouw om het ongeboren kind te beschermen. Als het kind geboren is blijft VNN betrokken bij de behandeling en begeleiding van de vrouwen. 

Zelfbeschikking
Het plan om gedwongen anticonceptie bij ernstig verslaafden, psychiatrisch patiënten en verstandelijk gehandicapten mogelijk te maken staat haaks op het recht op zelfbeschikking. Dit recht houdt in dat er pas een behandelingsovereenkomst is als de patiënt hier toestemming voor geeft.

Het kabinet wil dat er een maatschappelijk debat komt over het verplichten van anticonceptie. Volgens Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten moet een ‘hooggeplaatst orgaan’ deze discussie leiden. Naar homepage