Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Flinke toename sociale wijkteams in gemeenten

86% van de Nederlandse gemeenten werkt in 2015 met sociale wijkteams. Een jaar eerder was dat 69%. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Sociale wijkteams in vogelvlucht’. Grotere gemeenten zijn duidelijk een stuk verder met het werken met deze teams dan kleinere.
Flinke toename sociale wijkteams in gemeenten

Het onderzoek is uitgevoerd door kennisinstituut Movisie. In oktober 2014 hielden de onderzoekers een peiling onder 224 gemeenten. De respons bedroeg 66%.

De grotere gemeenten zijn duidelijk verder in het werken met sociale (wijk)teams dan de kleinere. In 93% van de G32, zijn zulke teams actief. De G32 is een netwerk van 37(!) (middel)grote steden in ons land, die samenwerken bij stedelijke vraagstukken.


Snelle groei aantal teams
Afgaand op de nota’s over de teams is de groei flink. De onderzoekers rapporteren dat in 2013 slechts 32 gemeenten een beleidsnota had over sociale (wijk)teams. Eind 2014 werkten  al 154 gemeenten (69%) hiermee en gaf nog eens 17% gaf aan er begin 2015 mee te starten.
31 gemeenten (14%) gaven aan de zorg en ondersteuningstaken op een andere manier te organiseren.


Aantal
In de meeste gemeenten is vooralsnog één sociaal (wijk)team actief, soms nog in de vorm van een pilot. Voor kleine regio’s is dit mogelijk voldoende, maar ook in de grotere wordt vaak (nog) niet gemeentedekkend met deze teams gewerkt.

 
Brede teams
Gemeenten kiezen voor verschillende vormen van organisatie, aansturing en invulling van de teams. Het meest genoemde model is een breed integraal team dat alle hulpvragen oppakt.  

 
Maatschappelijke resultaten
Van de gepeilde gemeenten heeft 45% geen cijfermatige wijkanalyse gedaan voorafgaand aan het starten met sociale (wijk)teams. Opvallend is hier het verschil tussen grote en kleinere gemeenten: 92% van de G32 heeft vooraf een wijkanalyse gedaan tegen 48% van de kleinere gemeenten.

In meer dan de helft van de gemeenten zijn afspraken gemaakt over te behalen doelstellingen in de vorm van maatschappelijke veranderingen (outcome). Als belangrijkste doelstellingen noemden gemeenten: integrale aanpak (meerdere problemen tegelijk aanpakken en ontschotting in hulpverlening), vergroten van zelfredzaamheid van burgers en het voorkomen van (escalatie van) problemen. Het vergroten van burgerparticipatie noemen gemeenten weinig.

 

Klik hier om het onderzoeksrapport "Sociale wijkteams in vogelvlucht" te lezen.Naar homepageRelevante categorieën: