Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Film laat belang vrijwilligers in zorg zien

Vrijwilligers zijn onmisbaar in de zorg. Dat is de boodschap van een film van Vilans, MOVISIE en NOV.

De makers willen met de film het belang van vrijwilligers in de zorg tastbaar maken. Op 14 april 2011 was de film voor het eerst te zien bij het debat over de toekomst van vrijwilligers in de zorg.

Vrijwilligers in de zorg
Dankzij de vrijwilligers in de zorg leven wij in een meer betrokken en vitalere samenleving, aldus de makers van de film. In Nederland werken 450.000 vrijwilligers in de zorg. Deze vrijwilligers leveren een bijdrage ter waarde van minstens € 252.000.000 per jaar. Naast het financiële gewin zijn er ook andere redenen waarom vrijwilligers in de zorg zo belangrijk zijn. Zo is er door de komst van de vrijwilligers meer aandacht en tijd voor de cliënten. Ook kunnen ouderen langer thuis wonen. De film toont op een inspirerende manier diverse cijfers en feiten over het vrijwilligerswerk, stelt Vilans.

Voorlichting
De film geeft een helder beeld van wat er speelt bij vrijwilligerswerk in de zorg, hoe divers het werk is en hoe groot de waarde ervan is voor cliënten, organisaties en voor de vrijwilligers zelf. De film kan gebruikt worden om vrijwilligers, coördinatoren of zorgmedewerkers voor te lichten. Zowel de film als het debat over de toekomst van vrijwilligers in de zorg zijn een initiatief van Vilans (kenniscentrum voor langdurige zorg), MOVISIE (kennis- en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling) en NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk).

Bekijk het filmpje hier.

Bron: VilansNaar homepageRelevante categorieën: