Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Falen van het systeem of de professional: de dood van Famke

Ido Weijers schreef een analyse over een bizar verloop in de hulpverlening en rechtspraak bij de dood van Famke die eind 2020 door haar vader om het leven werd gebracht.
Falen van het systeem of de professional: de dood van Famke

Het verhaal van Famke is een opeenstapeling van inschattingsfouten door (jeugd)hulpverleners en zelfs door de Amsterdamse rechtbank. Een voorbeeld van hoe het onder geen beding kan. Lees het hele verhaal op blog.pedagogiek.nuNaar homepage