Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Extra dikke Sozio-editie!

Binnenkort verschijnt de eerste editie van 2023! Deze uitgave staat in het thema van 'Praktijkgericht onderzoek' en kun je nu al reserveren.
Extra dikke Sozio-editie!

Praktijkgericht onderzoek is een samenspel tussen praktijk en wetenschap. Vanuit een vraag of probleem uit het werkveld en/of de professionele praktijk gaan hogescholen of professionals op zoek naar kennis, inzichten, producten en diensten die bijvoorbeeld bijdragen aan nieuwe methoden of verbetering van bestaande werkprocessen. 

Praktijkgericht onderzoek is per definitie kwalitatief (participatief) onderzoek of zelfs actiegericht waarbij samengewerkt wordt met de klantgroep.

Er is flink wat kennis beschikbaar over de opzet en aanpak van praktijkgericht onderzoek en in deze special komen nadrukkelijk uitwerkingen in de praktijk aan de orde. Voorbeelden van goed uitgevoerde praktijkonderzoeken waarbij ook de do's and dont's aan de orde zijn. Wat was het probleem, hoe is het onderzoeksdesign, hoe is de samenstelling van het team en hoe verliep het proces. Het doel van deze special is leren van gevallen en daarbij het nut van de reconstructie van casuïstiek. 


In deze editie lees je onder andere:

 • Het ligt voor het grijpen: Praktisch relevant onderzoek in de sociale wetenschappen
 • Samen van papier naar praktijk: Het realiseren van integrale zorg voor risicojongeren
 • Ongewenst contactverlies tussen ouder en kind. De rol van macht en controle en de kracht van
  vaardige interventies
 • Normatieve professionaliteit in praktijkgericht onderzoek
 • Participatief Actieonderzoek in de residentiële jeugdhulp
 • Samen staan we sterk: Werken aan een betere aanpak van huiselijk geweld
 • Master of Social Work: praktijkonderzoek voor praktijkontwikkeling
 • De wil iets te bereiken binnen de beperkte mogelijkheden als vluchteling in Nederland
 • Interdisciplinair samenwerken en ontschotting in het sociale domein; het kan echt!
 • Foto-elicitatie: een beeldend instrument om het onderzoekend vermogen van Sociaal
  Werkers te versterken
 • Vakmanschap van sociale wijkteams onderzoek je met de voeten in de klei

Deze dikke editie van zo'n 120 pagina's wil je niet missen!

Bij afname van meerdere exemplaren geldt er een staffelkorting:

Vanaf 10 exx 12,95
Vanaf 50 exx  10,95
Vanaf 100 exx 9,95
Vanaf 250 exx 8,95
Stuur een mail naar marketing@mailswp.nl om de bestelling door te geven.
 

Reserveer 'm nu via Uitgeverij SWP.Naar homepage