Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Expertisecentrum begeleidt studenten met een psychiatrische aandoening

Het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen helpt (jong)volwassenen met een psychiatrische aandoening om goed te kunnen studeren.

Het lectoraat heeft daarvoor een expertisecentrum opgericht.

Begeleid leren
Het expertisecentrum maakt gebruik van het concept ‘begeleid leren.’ Daarbij staat niet de behandeling van de psychiatrische aandoening centraal, maar de ondersteuning bij het studeren. Begeleid Leren richt zich op de begeleiding van (jong)volwassenen met psychische beperkingen bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere (beroeps)opleiding. In het expertisecentrum wordt samengewerkt met de Stichting Rehabilitatie ’92 te Utrecht.

Onderzoek
Uit onderzoek van het Verweij Jonker instituut uit 2001 en 2005 blijkt dat 6% van de studenten in het Hoger Onderwijs psychische problemen hebben, waarvan de helft (3%) zegt dat ze het zonder extra ondersteuning niet redden om hun opleiding af te maken. 

Producten en diensten
Het Expertisecentrum Begeleid Leren ontwikkelt producten en diensten voor en verstrekt informatie aan studenten, cliënten, familieleden, docenten en hulpverleners over het (gaan) studeren met een psychiatrische aandoening.

Voor meer informatie: www.begeleidleren.nl.Naar homepageRelevante categorieën: