Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Ervaringen met vrijwilligerswerk als wederdienst positiever dan gedacht

Ervaringen met vrijwilligerswerk als wederdienst in sport, wonen en welzijn, zijn positiever dan vaak wordt gedacht. Dat is de conclusie van Verwey-Jonker Instituut die het onderzoek leidde in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Ervaringen met vrijwilligerswerk als wederdienst positiever dan gedacht

Sportverenigingen vragen hun leden steeds vaker om een wederdienst, bijvoorbeeld om een  bardienst te draaien of jeugdleden te trainen. Ook in andere sectoren zijn arrangementen met een wederdienst in opkomst zoals in wonen, welzijn, zorg en onderwijs. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht hoe deze arrangementen werken en of het de betrokkenen bevalt.

 

Weerstand

De ervaringen met vrijwilligerswerk als wederdienst zijn vaak positief. Wel willen vrijwilligers graag een keuze hebben in het soort wederdienst dat doen. Het principe: ‘U vraagt, wij draaien’ wekt bij burgers weerstand op, blijkt uit het onderzoek.

 

Actief burgerschap

De onderzoeksresultaten zijn belangrijk binnen het huidige maatschappelijk debat over de verzorgingsstaat en actief burgerschap. In het rapport staan de bevindingen uit meer dan tien casestudies, literatuuronderzoek en interviews met experts en brancheorganisaties.

 

Bron: Verwey-Jonker Instituut








Naar homepage



Relevante categorieën: