Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Elsbeth en haar vader

Elsbeth (35) woont in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze heeft de ziekte van Steinert. Dit is een spierziekte die het bemoeilijkt spieren aan te spannen en te ontspannen. Het praten wordt hierdoor moeilijker en Elsbeth raakt snel vermoeid. Ze zal niet oud worden; in feite heeft ze nog een paar jaar te leven. Gedurende die jaren zal ze steeds verder achteruit gaan. Bovendien heeft zij de variant van de ziekte met een verstandelijke beperking.
Elsbeth en haar vader

Elsbeth komt uit een gezin van twee kinderen waarvan zij de jongste is. Zij en haar broer hebben beiden deze ziekte. De moeder van Elsbeth is jong overleden en haar vader is door een ernstig ongeval in de WAO terechtgekomen. Vader kon de opvoeding niet aan maar kan zijn kinderen niet loslaten. Voor Elsbeth is vader een belangrijk figuur. Zij wil echter van zijn verstikkende bemoeienis af.


Elsbeth vertoont puberaal gedrag en heeft een wens om zo zelfstandig mogelijk haar leven te kunnen leiden. Haar vader vindt daarentegen dat zij niet zelf haar keuzes kan maken. Ze is immers verstandelijk beperkt en overziet de gevolgen van haar beslissingen niet. Bovendien kunnen onverstandige keuzes voor haar grote nadelige gevolgen hebben.

 

Elsbeth werkt al lange tijd bij een kinderboerderij. Hoewel ze hier naar haar zin heeft gehad, is ze de laatste tijd op zoek naar een andere baan. Ze heeft behoefte aan iets nieuws in haar leven. Haar vader vindt dat Elsbeth geen ander werk kan doen, hij wil dat zij bij deze kinderboerderij blijft werken tegen haar zin. Hij vindt dat zijn dochter niet genoeg haar best doet, hij denkt dat ze haar spierziekte als excuus gebruikt om bepaalde werkzaamheden niet uit te voeren. Hij vindt daarom dat ze hard moet worden aangepakt voordat er iets met haar bereikt kan worden. Hij vindt dat het zijn dochter aan interesse en energie ontbreekt.

 

Elsbeth voelt zich niet gesteund door de begeleiders van de kinderboerderij; zij lijken bang te zijn voor vaders bepalende gedrag. Ze is bang voor haar vader en durft haar eigen keuzes niet te maken omdat deze tegenstrijdig zijn met die van haar vader. Ze is op zoek naar autonomie, en wil dat haar vader haar loslaat. Uit protest maar ook uit onmacht om dit probleem op te kunnen lossen, gaat ze nu maar niet meer naar de kinderboerderij en blijft zij de hele dag thuis.

 

Als woonbegeleider heb ik een regiefunctie voor Elsbeth. Wat moet ik doen?

(Ingestuurd door Annemie Bleeker)

 

Wilt u reageren op deze casus? Dat kan hieronder.Naar homepage