Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Ella Kalsbeek: ‘Jeugdzorg en onderwijs moeten meer samenwerken’

Jeugdzorg en onderwijs moeten veel meer samenwerken dan ze nu doen. Dat vindt Ella Kalsbeek, bestuursvoorzitter van de Amsterdamse jeugdzorgorganisatie Altra.

Ze deed haar oproep tijdens het congres over jeugdzorg en onderwijs dat Altra op 25 oktober samen met Logacom organiseerde.

Gescheiden werelden
Kalsbeek zei zich te verbazen over de gescheiden werelden van jeugdzorg en onderwijs. ‘Ze hebben zich los van elkaar ontwikkeld. De jeugdzorg die in samenhang met de school een handelingsplan schrijft. Het komt bijna niet voor.’ En samen optrekken ligt zo voor de hand volgens de bestuurder. Problemen van kinderen en jeugdigen op school hebben hun weerslag op het thuismilieu en problemen thuis zullen doorwerken naar de schoolomgeving, stelde Kalsbeek. ‘Er moet één visie komen, één aanpak.’ Ze pleitte daarbij ook voor een nadrukkelijke rol van de jongeren en de ouders. Waarom zou je ouders niet betrekken bij handelingsplannen? Waarom wordt er bij voorbaat uitgegaan van een belangentegenstelling?’

Stelselwijzigingen
Volgens de Altravoorzitter bieden de stelselwijzigingen waarvoor onderwijs en jeugdzorg zich geplaatst zien, mogelijkheden tot samenwerking. Het onderwijs krijgt te maken de stelselwijziging passend onderwijs. In de jeugdzorg leidt de wijziging voor een overdracht van de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg van provincies naar gemeenten. Er is een gezamenlijk belang: er komen minder plaatsen voor kinderen en jongeren in het speciaal onderwijs, scholen moeten dus aan de slag om meer leerlingen in het regulier onderwijs te houden. Met de stelselwijziging in de jeugdzorg krijgen de gemeenten het voor het zeggen. Dat gebeurt dichter bij de scholen.

Ontzorg de school
De nieuwe aanpak moet volgens Kalsbeek leiden tot het ‘ontzorgen van de school’. De professionals vanuit de hulpverlening (ambulant begeleider, schoolmaatschappelijk werker) moeten deel worden van het schoolteam, vindt ze. Die moeten gaan voelen als collega’s voor onderwijsprofessionals. ‘Scholen worden nu nog horendol van de vele hulpverleners die de school binnenkomen.’ Dat moet veranderen. ‘Eén gezicht, één school.’Naar homepage


Olaf Stomp,

Relevante categorieën: