Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Eerstejaarstoetsen hbo weinig voorspellend voor praktijkprestaties student

Eerstejaarstoetsen zijn slechts in beperkte mate voorspellend voor de prestaties van studenten in de (stage)praktijk.

Dit blijkt uit promotieonderzoek van Raymond Kloppenburg dat is uitgevoerd bij Utrechtse Social Work-opleidingen.

In het kader van het bindend studieadvies worden momenteel hbo-studenten in het eerste jaar op grond van studieresultaten geselecteerd op hun geschiktheid voor het vervolg van de opleiding en het beroep.

Onduidelijke competenties
De belangrijkste oorzaak van de uitkomsten van het onderzoek: de onduidelijke en vaak onuitgewerkte inhoud van competenties. Dit kan tot gevolg hebben dat beoordelaars in de beroepspraktijk een heel andere invulling geven aan de opleidingscompetenties dan dat het geval is bij toetsen binnen de opleiding. Daarnaast blijkt dat het beoordelen van afzonderlijke competenties op een opleiding niet aansluit bij beoordelingen in de beroepspraktijk, omdat daarbij veel meer wordt uitgegaan van de algemene indruk van het functioneren van studenten.

Beschrijving
Om beoordelingen van competenties zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de beroepspraktijk, zouden opleidingen zich beter kunnen beperken tot de beschrijving van een beperkt aantal kerncompetenties, aldus Kloppenburg.  Die kerncompetenties moeten een uitdrukking zijn van de essentie van de beroepsuitoefening en zouden beoordeeld kunnen worden in een toetsprogramma dat bestaat uit meerdere met elkaar samenhangende toetsen. Daarbij zou door opleidingen meer geïnvesteerd kunnen worden in de kwaliteit van beoordelingen van competenties in stages die vaak uitgevoerd worden door beroepskrachten met veel werkervaring maar weinig kennis van competentiegerichte beoordelingen.

Instrument
De kwaliteit van competentiegerichte toetsen kan worden geëvalueerd met een in dit promotieonderzoek ontwikkeld en getoetst instrument. Van belang is dat hierbij verschillende actoren worden betrokken.

Kloppenburg promoveert 10 oktober op het onderzoek.Bron: Universiteit UtrechtNaar homepageRelevante categorieën: