Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Een strategie voor een digitale transformatie

De momenteel gaande digitale transformatie leidt tot verschillende uitdagingen: voortdurende mogelijkheid van disruptie; onzekerheid over technologische toepassingsmogelijkheden; complexe handelingsdruk (veelheid aan technologie├źn; consequenties intern; consequenties extern etc.); voortdurende druk op het eigen functioneren.
Een strategie voor een digitale transformatie


Besluiten worden in de digitale wereld voor een groot deel gebaseerd op data en algoritmen. Dit verhoogt de kwaliteit van de besluitvorming, maar maakt het ook moeilijk om een persoonlijke inbreng te hebben.

Vertaling naar strategie

Een strategie voor digitale transformatie  kenmerkt zich door:

  • Digitalisering van dataverkeer: betrekking hebben op  transacties
  • Digitale procesmodellering: implementeren van digitale technologieën en processen ter ondersteuning van belangrijke bedrijfsactiviteiten
  • Digitale waardeanalyse: gebruik van digitale technologieën voor waardecreatie
  • Innovatie van digitaal bedrijfsmodel: herstructurering en herdefiniëring van bestaande  markten en omgevingen
  • Digitaal organisatorisch herontwerp: reorganisatiestrategie gericht op implementatie van nieuwe modellen.

Wat bepaalt succes?

De belangrijkste precedent van  strategisch succes is het creëren,  ontwikkelen  en onderhouden van  een  operationeel model. Het mislukken van een reorganisatie gebeurt vaak wanneer teams 'technische' benaderingen van adaptieve problemen aannemen. In de meeste strategietrajecten  is  er niet  genoeg  data  en  zeker  niet  de juiste data. Strategie  speelt zich af in een wereld van waarschijnlijkheden, niet zekerheden. Digitale strategie vereist systeemdenken

De  belangrijkste  uitdaging  waar  organisaties  voor staan is  het zich  aan te passen aan  een  veranderende  omgeving. Dit betekent dat een succesvolle digitale strategie zich mee ontwikkeld met de omgeving. Daarom kan een  digitale  strategie niet  gebaseerd zijn op een lineaire proces: lange termijn plan. In systeemtermen gaat het om een  recursief  proces om het identificeren van kansen en bedreigingen, ontwikkeling van initiatieven  op korte termijn en steeds de meerwaarde van deze initiatieven heroverwegen  op  basis  van  wat  de  organisatie  heeft  geleerd  van  die   korte termijn initiatieven.

Een succesvolle organisatie is een  lerende  en  adaptieve  organisatie  waar  het verleden en de toekomst convergeren.

Literatuur

Aris, A. (2019). Wegwijzer in het digitale doolhof. Amsterdam: Business Contact

Bones, C., J. Hammersley en N. Shaw. (2019). Optimizing digital strategy. How to make informed, tactical decisions that deliver growth. London: KoganPage

Woldendorp, H. (2021). The transformation of elderly care. The impact of digitalization.Amsterdam: SWP

Woldendorp, H. en A. Jeninga. (2018). Organisaties ontwarren. Systemisch kijken, denken en doen binnen de gezondheidszorg. Amsterdam: SWP

Een bijdrage van Harry Woldendorp. Hij heeft 30 jaar ervaring als consultant en als interim manager en is onder andere (mede)auteur van een tiental boeken over zelforganisatie, competentie-ontwikkeling en platformtechnologie. Waaronder het nieuwe boek Zie je big Picture. Zo transformeer je succesvol
 

 


 Naar homepage