Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Een pleidooi: Professioneel groeien door te leren van ervaringen

In de loop van hun carrière onwikkelen professionals zich tot vakmens. Direct na de opleiding gaan zij van start met een visie op wat eraan de hand is, kennis van de belangrijkste waarden en normen van de beroepsgroep, de problemen en uitdagingen die op hun pad komen en hoe tot op­ lossingen en antwoorden te komen.


Zij zijn zich bewust van hun maatschappelijke functie en de resul­ taten die zij nastreven voor hun doelgroepen. Dit gaat gepaard met ambities en het besef wat deze van hen­ zelf en anderen vragen. Ook beschikken zij over een handelingsrepertoire om situaties in kaart te brengen en de voor de doelgroep gezochte resultaten te boeken: kennis, vaardigheden, methodieken en instrumenten.

Lees hier het artikel of word abonnee!

 


Naar homepage