Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Een mens is meer dan zijn beperking

Er wordt gesproken van een LVB bij mensen met een IQ tussen de 50 en 85, in combinatie met beperkte sociale redzaamheid.1 Een LVB is een levenslange beperking die invloed heeft op alle levensgebieden.

Mensen met een LVB hebben onvoldoende vaardigheden om maatschappelijk volledig zelfstandig te functioneren in onze complexe, dynamische samenleving. Ook ontbreekt het hen vaak aan een breed en adequaat steunsysteem en hebben zij over het algemeen moeite om gericht aanvullende hulp te vragen. Dit vereist immers inzicht in wat men aan hulp nodig heeft.

Ook positieve eigenschappen Maar wie bij mensen met een LVB alleen hun beperkingen ziet, doet zichzelf en vooral de ander enorm tekort. Het gevaar van selffulfilling prophecy ligt daarbij tweezijdig op de loer. Enerzijds bij degene die uitgaat van: ‘Hij kan het toch niet, laat maar zitten. Ik neem het wel over.’ Anderzijds bij de LVB’er die daarin meegaat: ‘Ik kan het toch niet, ik begin er maar niet aan.’ Maar elk mens heeft kwaliteiten en mogelijkheden, ook mensen met een LVB.

Lees hier het artikel of word abonnee.Naar homepage