Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Een brede sociale opleiding, een succes of gedoemd te mislukken?

Moet er één brede opleiding Social Work komen? Volgens Margot Scholte en Ard Sprinkhuizen (lectoren Hogeschool InHolland) wel. Dat bleek uit een artikel in Sozio 104. Dit zou betekenen dat de huidige opleidingen CMV, SPH en MWD samengevoegd worden. Vinden studenten van de Hogeschool Utrecht dat er één opleiding Social Work moet komen?

Je zou niet zeggen dat het studiejaar bijna op zijn einde loopt als je de kantine van de Hogeschool Utrecht binnenloopt. In het gebouw van het domein Maatschappij & Recht is het een drukte van belang. Er wordt voor tentamens en herkansingen geleerd en een aantal studenten zit haastig op hun laptop te tikken in een poging de gestelde deadlines te halen. Gelukkig zijn er ook studenten die even tijd hebben en graag willen reageren op de vraag of er een brede opleiding Social Work moet komen.

Een combinatie is niet interessant
Zo ziet een eerstejaars studente MWD, ze wil graag anoniem blijven, liever dat er aparte opleidingen blijven bestaan. ‘Ik heb specifiek voor MWD gekozen en niet voor SPH of CMV. Als er een combinatie van komt zou dat voor mij persoonlijk minder interessant worden.’ Volgens deze student passen studenten juist goed bij één van de opleidingen. ‘Ik vind CMV studenten echt typisch CMV-studenten. Ik ben zelf niet zo creatief ingesteld dus als ik in een brede opleiding ook dingen krijg op het gebied van CMV zou dat helemaal niet mijn ding zijn. Ik heb geen behoefte aan het creatieve deel.’ Ze snapt wel dat er mensen zijn die vinden dat alle opleidingen gëintegreerd moeten worden. ‘Er zijn vast mensen die het beter vinden om één brede opleiding te volgen. Je krijgt van verschillende richtingen wat mee en alles staat met elkaar in verband. Ik vind het ook wel leuk om wat van de andere opleidingen te weten maar niet te veel. Ik heb de opleiding MWD gekozen om minder creatief bezig te zijn dan bij CMV. Natuurlijk moet je er wel iets vanaf weten maar ik wil niet vier jaar lang colleges krijgen over CMV onderwerpen.’

Tekort aan kennis
Een verdieping hoger zitten de tafeltjes ook vol met studenten. Achter in een hoek zitten Leili en Saskia, tweedejaars SPH-studenten, met hun neus in de boeken. Ze zijn elkaar aan het overhoren en lijken de afleiding die deze vraag veroorzaakt helemaal niet vervelend te vinden, ze willen graag reageren. Leili vindt dat elke opleiding zijn specialiteit heeft. ‘Als je alle opleidingen in één gaat stoppen krijg je veel overlappingen. Daarnaast is het aanbod breder en ga je minder diep op specifieke onderwerpen in. Daardoor mis je belangrijke kennis. Je kunt je dan minder goed specialiseren dan bij de huidige opleidingen. Iedere opleiding heeft zijn eigen kenmerken en specifieke dingen.’ Daar is Saskia het mee eens. ‘Je kunt niet meer uniek zijn in een bepaald vakgebied. Bij één brede opleiding is er sprake van ‘de zorg’ en niet meer van de vele verschillende takken die onder zorg vallen. Je wordt breder opgeleid en hebt minder kennis van specifieke zaken. Je weet heel veel algemene dingen maar de echte kennis over bijvoorbeeld typische SPH-zaken ontbreekt dan. Voor die kennis moet je echt een specifieke opleiding SPH volgen.’

Té breed
Vierdejaars MWD-student Merel vindt één brede opleiding ook geen goed idee. Ze vindt haar opleiding nu al vrij breed en moet er niet aan denken dat het nog breder wordt. ‘Je kunt je niet meer specialiseren op bepaalde vlakken. Daar heb je dan wel minoren voor maar ik denk dat het gewoon te breed wordt. Sommige vakken die studenten van CMV of SPH krijgen interesseren mij helemaal niet. Het is misschien wel belangrijk dat je van verschillende onderwerpen iets mee krijgt maar ik vind dat we dat nu ook wel krijgen.’ Merel is bang dat je in het werkveld weinig profijt hebt van je brede opleiding. ‘Hoe breder je opleiding, hoe minder je er in het werkveld aan hebt. Elke afgestudeerde student weet en kan hetzelfde terwijl het werkveld meer heeft aan verschillend opgeleide werknemers.Naar homepage


Roos Kuipers,

Relevante categorieën:

MWD |
CMV |