Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

‘Drank in films verhoogt kans dat jongeren veel drinken’

Jongeren die vaak naar films kijken waarin alcohol gedronken wordt, hebben meer kans om zelf veel te drinken. Dat concluderen onderzoekers van de Radboud Universiteit op basis van recent onderzoek.

Eerder onderzoek, uit de Verenigde Staten, liet al zien dat jongeren die vaak naar films kijken waarin gedronken wordt, een hogere kans hebben om zelf veel te drinken. En veel is dan: meer dan vijf glazen in één sessie. Evelien Poelen en Ron Scholte van de Radboud Universiteit deden dit onderzoek samen met collega's uit vijf andere Europese landen over en kwamen tot eenzelfde conclusie.

Alcohol in Kijkwijzer
Films waarin niet gedronken wordt, zijn schaars: in 86 procent van de populaire films komt ten minste één scène voor met alcohol. Evelien Poelen vindt dat, in het licht van deze onderzoeksresultaten, zorgelijk: ‘Alcoholgebruik zou opgenomen moeten worden in classificatiesystemen voor films, zoals de Kijkwijzer in Nederland. Dan worden ouders gewaarschuwd en kunnen ze beslissen om hun kinderen niet naar deze films te laten kijken. Op dit moment is het bijvoorbeeld in Nederland al zo dat alcoholreclame op tv niet mag worden uitgezonden voor 21.00 uur. Maar voor alcohol in films zijn nog geen adviezen of beperkingen.'

250 populaire films
Aan het onderzoek deden 16.500 middelbare scholieren tussen 10 en 19 jaar mee uit Nederland, Duitsland, IJsland, Italië, Polen en Groot-Brittannië. Per land stelden de onderzoekers een lijst samen met de 250 populairste films in de afgelopen jaren. Van deze films werd bepaald hoe vaak er alcohol in beeld kwam. Uiteindelijk kon op basis van deze gegevens voor elke jongere berekend worden hoe veel alcoholscènes hij of zij gezien had. Dit werd vervolgens gerelateerd aan het alcoholgebruik van de jongeren zelf.

Bron: Radboud UniversiteitNaar homepageRelevante categorieën: