Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Diversiteitsprijs voor CMV-docent Hogeschool van Amsterdam

CMV-docent Sharog Heshmat Manesh heeft de eerste Challenging Diversity Award gewonnen.

CMV-docent heeft de eerste Challenging Diversity Award gewonnen. ontvangst genomen. Deze award is een landelijke stimuleringsprijs van Zestor (arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo) en ECHO (landelijk expertisecentrum voor diversiteitsbeleid). De prijs beloont gemotiveerde hbo-professionals die zich succesvol inzetten voor diversiteit bij hun hogeschool.

Studiereis

Naast de award bestaat de prijs uit deelname aan de studiereis van ECHO naar de University of California, Los Angeles óf aan twee internationale conferenties. Daarnaast is de winnaar jaarlijks gast op de Echo-Conferentie. De jury, onder leiding van PvdA-kamerlid John Leerdam, koos Heshmat Manesh uit een shortlist van vijf genomineerden.

Lectoraat

Heshmat Manesh is socioloog, docent en als onderzoeker verbonden aan het lectoraat van Burgerschap en Culturele Dynamiek aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij publiceerde onder meer Zoon van de zon, een geschiedenis van de Iraanse cinema 1904-1996 (1997), Mijn Wereld in Amsterdam (2007) en Iran (2008). Andere publicaties zijn Zeventien Dagen (2008), Mijn bankje aan de kade (2008) en Opstandige dauw (2009), een vertaling van de gedichten van de Iraanse dichter Ahmad Shamlu.

Zelf laten ervaren

De jury vindt het bijzonder aan Heshmat Manesh dat hij zijn werk als docent en als schrijver/filmmaker verbindt op een innovatieve manier. Hij maakt veel gebruik van beeldmateriaal in zijn vakken en laat studenten en jongeren zelf ervaren wat het is om actief met beeld te werken. Uit het juryrapport: 'Komend uit een islamitisch land (Iran) kent Heshmat Manesh de regels en gebruiken van de islam en begrijpt de Marokkaans- en Turks-Amsterdamse studenten op intuïtieve wijze. Als docent weet hij de valkuil waar veel allochtone professionals in vallen te ontwijken: hij zit niet vast op diversiteitsthema's, maar snijdt in alles wat hij doet deze thema's aan. Heshmat Manesh schuwt de confrontatie niet in zijn discussie met studenten en docenten als het gaat om diversiteit of identiteitsthema's; hierdoor wordt de discussie misschien wel heftiger maar tegelijkertijd ook veel wezenlijker. Voor conflictmijdend Nederland is dit een waardevolle aanvulling en inspirerende werkwijze.'

'Succes trekt succes aan'

Vanuit het idee ‘succes trekt succes aan’ heeft Zestor het initiatief genomen om in aanvulling op de ECHO Award de Challenging Diversity Award uit te reiken. Hiermee willen Zestor en ECHO ook het succes vieren van professionals die via beleid of (onderwijs)praktijk een verschil maken en die rekening houden met de belevingswerelden van studenten en medewerkers. Door het uitreiken van de Challenging Diversity Award wil Zestor positieve aandacht genereren en waardering tonen voor het baanbrekende werk dat in het hbo wordt verricht. Met de prijs wil Zestor investeren in de verdere ontwikkeling van hbo-professionals.

Bron: Hogeschool van Amsterdam.

 

 Naar homepage


De Redactie,

Relevante categorieën:

CMV |