Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Dementiezorg: combineer beste van twee woonvormen

Kleinschalige woonvormen en traditionele verpleeghuisafdelingen bieden beide voordelen bij de zorg voor ouderen met dementie. Het zou daarom goed zijn om de beste elementen uit beide vormen te combineren.
Dementiezorg: combineer beste van twee woonvormen

 

Die conclusie trekt Ietje de Werd-de Rooij die binnenkort aan de Univsiteit Tilburg promoveert op een onderzoek hiernaar. 
 
Voordelen
Wereldwijd groeit het aantal mensen met dementie en daarmee de vraag naar residentiële zorg. In Nederland overheerst het idee dat kleinschalige woonvormen met een meer huiselijke, persoonsgerichte benadering beter zijn voor ouderen met dementie dan traditionele verpleeghuisafdelingen. Ietje de Werd-de Rooij, zelf directeur van twee woonzorgcentra, onderzocht of dat echt zo is door voor het eerst deze beide vormen in Nederland en België te vergelijken. Ze concludeert dat beide typen afdelingen voordelen kunnen opleveren.
 
Kwaliteit niet eenduidig
Het onderzoek naar residentiële zorg voor ouderen met dementie toont aan dat de kwaliteit van zowel het traditionele verpleeghuis als kleinschalige woonvormen niet eenduidig is. Zo laten de kleinschalige woonvormen positieve resultaten zien waar het gaat om sociale relaties en bezigheden. Maar in de meer traditionele vorm ontwikkelt een dementerende minder gedragsproblemen. Familieleden van bewoners ervaren echter meer en beter contact met verzorgenden wanneer hun naaste in een kleinschalige woonvorm woont.
 
Beste elementen combineren
De Werd-de Rooij beveelt aan om de beste elementen uit beide typen woonvormen te kiezen en te combineren tot een gedifferentieerd woonzorgaanbod voor ouderen met dementie. Daarbij dient niet de schaal van de zorg en huisvesting, maar het belang van de oudere met dementie voorop te staan.
 
Bron: Universiteit Tilburg


Naar homepageRelevante categorieën: