Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

De strafrechtketen ‘LVB-proof ’

Structurele aandacht voor mensen met een LVB in de strafrechtketen (zowel daders als slachtoffers), oftewel, de strafrechtketen ‘LVB-proof´ maken. Sinds 2018 werkt het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met de strafrechtketenpartners aan deze doelstelling.

‘Mensen met een LVB zijn oververtegenwoordigd in de s trafrechtketen. Om deze oververtegenwoordiging te verminderen, is het nodig de aandacht voor deze mensen structureel in te bedden in het dagelijkse werk. Dit moet hier deel van uitmaken, in plaats van de ontwikkeling van een speciale aanpak ,’ aldus Jelle van Triest, beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Tools en middelen

Het ministerie werkt daarom samen met de ketenpartners in een landelijke werkgroep aan meer bewustwording, betere en eerdere herkenning, aangepaste communicatie en bejegening en het inzetten van passende interventies. Zo hebben de ketenpartners, in opdracht van het ministerie, samen met ervaringsdeskundigen een T Virtual Reality­simulatie (VR­simulatie) ontwikkeld.

Lees hier het artikel of word abonnee.Naar homepage