Vakbladvoor sociale professionals
en het sociaal domein

Armoede in Nederland

Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, is ook hier armoede. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat eenouderĀ­ gezinnen, mensen met een nietĀ­ westerse achtergrond, bijstandsĀ­ ontvangers en alleenstaanden onder de 65 jaar een grote kans op ernstige armoede hebben.


De armoede uit zich onder meer in (zeer) beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting, gezondheidsproblematiek en beperkte toegang tot onderwijs.

Lees hier het artikel of word abonnee!

 


Naar homepage