Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

De plek van de online wereld in de context van partnergeweld

In september 2023 verdiepte ik mij in de wereld van online slachtofferschap, zowel in brede zin als in de specifi eke context van huiselijk geweld.

Tijdens de Victimology Summer School1 die ik mede-organiseerde vanuit mijn rol als onderzoeker bij Slachtoff erhulp Nederland, kwamen er diverse onderwerpen voorbij, zoals: seksueel misbruik met beeldmateriaal, online fraude (inclusief datingfraude en identiteitsfraude), deepfakes en stalkerware. Naast de risico’s van de online wereld en de manieren waarop technologie misbruikt kan worden om slachtoffers te maken, besteedden we ook aandacht aan de kansen die de online wereld kan bieden aan slachtoffers. 

Lees hier het artikel of word abonnee!Naar homepage