Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Criminele kinderen ook later nog delinquent

Drs. Charlotte Geluk van het VU medisch centrum heeft 308 kinderen onderzocht die voor hun twaalfde jaar delinquent gedrag vertoonden. De jeugdige overtredingen blijken een voorbode voor criminele activiteiten in het latere leven. De onderzoekster promoveerde op 16 mei.
Criminele kinderen ook later nog delinquent

Jeugdigen die voor hun twaalfde starten met delinquent gedrag, hebben een relatief groot aandeel in de criminaliteitscijfers. Dat leidt tot hoge maatschappelijke kosten. Tot nu toe was echter nog weinig bekend over deze 12-minners en hun risico's op herhaald delinquent gedrag. Drs. Geluk heeft de jongeren twee jaar gevolgd. Uit haar onderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn in problematiek en toekomstige criminele carrière.

 

Vanuit het onderzoek heeft Drs. Geluk drie soorten jeugdigen kunnen onderscheiden. Bij ongeveer 40 procent is vooral sprake van gedragsproblemen en impulsief gedrag. Bij 20 procent speelt er een veelheid aan problemen, zoals agressief en impulsief gedrag. Veel kinderen blijven delinquent gedrag vertonen. Met name de groep met meerdere problemen. Vaak zijn zij ook zelf slachtoffer van geweld en pesten. Bij een laatste groep van 40 procent lijkt de kans op herhaling en slachtofferschap klein. Daaruit blijkt dat een politiecontact ook een incident kan zijn. Om dat te kunnen beoordelen is een goede signalering en diagnostiek noodzakelijk. Zo kunnen de kinderen die dat nodig hebben passende hulp aangeboden krijgen.

 

Kinderen die voor hun twaalfde met de politie in aanraking komen, hebben vaak psychische problemen. Een politiecontact is daarmee een kans om bij deze kinderen problemen te herkennen en zo nodig te behandelen. ‘Het tijdig herkennen van wie wel en wie juist geen problemen heeft, maakt passende hulp mogelijk voor wie dat echt nodig heeft. Zo worden stigmatisering en onnodige interventies voorkomen’, aldus drs. Geluk.

 

Bron:  Vrije Universiteit Amsterdam

 

Eerder verschenen nieuws: 

Nijmegen leidt groot onderzoek naar agressie bij kinderen

Steeds meer criminele vrouwen en meisjes in Nederland

Jonge geweldpleger vaak als kind zelf mishandeldNaar homepageRelevante categorieën: