Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

‘Creëer nieuwe basisopleiding voor sociale professional’

Er moet een nieuwe basisopleiding voor de sociale professional komen. Dat pleidooi doen Margot Scholte en Ard Sprinkhuizen in het aankomende nummer van SoziO dat half februari verschijnt.

Volgens Scholte en Sprinkhuizen, respectievelijk lector en associate lector maatschappelijk werk bij Hogeschool Inholland, is de steeds verdergaande specialisatie van opleidingen in het sociale domein, geen goede ontwikkeling. Het werkveld wil juist een ander soort professional, stellen ze. ‘Overal duikt het pleidooi op voor ‘de generalist’, een professional die van alle markten thuis is; niet te diepgravend problemen zoekt en die (in samenhang) beantwoordt. Daarbij gaan eigen kracht, vrijwillige inzet en collectieve voorzieningen vooraf aan het individueel maatwerk en hulpverlening. In grote lijnen zoals bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en bij de bakens die uitgezet zijn in Welzijn Nieuwe Stijl.’

Basisprofessionals
Volgens Scholte en Sprinkhuizen zijn de opleidingen en het werkveld in het sociale domein gebaat bij stevig opgeleide basisprofessionals. ‘Generalisten die kennis hebben van een breed aantal specifiekere domeinen (sociaal juridisch, psychologisch, pedagogisch, (geestelijke) gezondheidzorg, sociologisch, bestuurlijk) en die kunnen interveniëren op een groot aantal leefgebieden.’

'Aanvliegroutes'

In de praktijk vervullen sociale professionals functies met een verschillende ‘aanvliegroute’, stellen de auteurs. Professionals die een MWD, SPH, CMV, SJD of hbo-pedagogiekopleiding hebben gedaan. ‘Het bevestigt in ieder geval ons idee dat de beroepsgroepen in de uitvoeringspraktijk van de eerstelijns hulp- en dienstverlening naar elkaar toegroeien.’

Drie dominante stromingen
Scholte en Sprinkhuizen willen toe naar een generalistische opleiding met drie dominante stromingen: (individuele) hulp- en dienstverlening, groepswerk en samenlevingsopbouw. Ze vinden dat de opleidingen, ook landelijk, de handen in elkaar moeten slaan om zo’n nieuwe opleiding tot stand te brengen.

Margot Scholte en Ard Sprinkhuizen zijn behalve bij Inholland ook werkzaam bij MOVISIE, bij de afdeling Effectiviteit en Vakmanschap.

Het februarinummer van SoziO bevat een special Opleiding&werk. Daarin staat ook het artikel van Scholte en Sprinkhuizen.
Klik hier om het artikel te lezen.
 
 Naar homepageRelevante categorieën:

CMV |
MWD |
SPH |

Reacties op dit artikel:


Jeroen Gradener
23 maart 2012 - 12:08


Lees reactie van Ellen Hommel en mijzelf in Sociale Vraagstukken op pleidooi van Scholte en Sprinkhuizen:http://bit.ly/GIHepJ

Om studenten van sociaalagogische opleidingen beter voor te bereiden op de beroepspraktijk zou er één brede basisopleiding Social Work moeten komen, aldus Movisie-onderzoekers Margot Scholte en Ard Sprinkhuizen. Nee, zeggen Jeroen Gradener en Ellen Hommel; dit voorstel is gebaseerd op drie denkfouten

Nicholas
10 februari 2012 - 14:33


Ik ben het dus ook eens met Yvonne en met Sacha...

Nicholas
10 februari 2012 - 14:31


Er zijn veel raakvlakken in de sociale sectoren. Echter vergt individuele gespreksvoering toch een heel andere benadering cq. vaardigheid dan groepsbegeleiding/ benadering. In Enschede is MWD en SPH al omgedoopt tot Social work. Daar wordt echter wel nog steeds een onderscheid tussen groepen en individuelen gemaakt. Twee totaal verschillende "ambachten". Ik zie het nu alweer gebeuren... Inholland komt met een nieuwe opleiding "social work" die na een aantal jaren niet HBO waardig is.
@jos korthout, in de huidige opleiding Social work op Saxion Enschede is er juist ruimte gegeven om in de laatste jaren een specialisatie te kiezen. een goede zaak lijkt me, het stimuleren van competenties! Niet weer een nieuwe opleiding, zo wordt het allemaal wel heel erg vaag.

Jan Rycken
09 februari 2012 - 17:17


Op zichzelf is dit een logisch idee. De waarde en het effect van het idee is echter afhankelijk van de uitwerking! Veel meer diepgang, veel meer verbinding met de praktijk. Er schuilt wel een groot gevaar in de 'stevige' basiswerker. De basis is al ingewikkeld genoeg, wat blijft dan over als toespitsing: maatschappelijk werk en jongerenwerk hebben veel gemeen maar vereisen een andere set competenties. Het moet een inhoudelijke vernieuwing zijn en geen structurele.

Johan Cortooms
09 februari 2012 - 11:07


Als jongerenwerkkenner vind ik dat de huidige CMV opleiding al veel te algemeen is. Ik pleit juist voor een gedegen jongerenwerk-opleiding waar weer vakmensen worden opgeleid. Een dergelijke opleiding zal elementen van CMV, MWD en Pedagogiek moeten bevatten, maar moet zeker geen generalisten voortbrengen.

Jeroen Kok
08 februari 2012 - 11:47


SPH is vanouds gericht op groepswerk binnen gehandicaptenzorg, jeugdzorg en nog wat andere takken. MWD is meer algemeen gericht op individuele gesprekken. Zelf ben ik als SPH-er gegroeid naar een maatschappelijk werk functie mede gezien het onderdeel gesprekstechnieken. Je kunt altijd nog switchen tijdens je carrière en ergens naar toe groeien. Waarom dan al in een opleiding gaan verbreden? Dat lijkt me weggooien van opgebouwde expertise binnen opleidingen. Ik ben benieuwd hoe dit ontvangen wordt op de hogescholen. Gezien het schoolsysteem van Bachelor en Master lijkt er wel een draagvlak te zijn. In Engelstalige landen is de social worker volgens mij veel breder inzetbaar. Klopt dat beeld?

Jacqueline Schilling
08 februari 2012 - 10:07


Het lijkt me niet zo nodig een nieuwe opleiding.De beschrijving slaat precies op de opleiding die ik momenteel aan het afronden ben: SPH.
Ik heb de afgelopen jaren op veel verschillende plekken gewerkt,in de gehandicaptenzorg, op de woongroep en bij de dagbesteding, met zwerfjongeren. Als stagiair bij de opbouwwerker in een achterstandswijk. Als invaller op medisch kinderdagverblijven. Woonbegeleider psychiatrie en momenteel als thuisbegeleider via de thuiszorg.En overal had ik het idee dat mijn opleiding goed aansloot bij de praktijk.Ik kan met mensen omgaan weet van veel dingen een beetje en weet ook wanneer ik moet doorverwijzen.Ik kan gesprekken voeren, een activiteit ontwerpen, een onderzoekje doen, een groep hanteren , maar ook 1 op 1 begeleiden. Dus, mijn vraag is, wat ontbreekt er dan nog?

Sacha
08 februari 2012 - 07:50


Ik ben het eens met de reactie van Yvonne. Ik volg de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Deze opleiding is breed en leert je alle facetten waarover in bovenstaande artikel geschreven wordt. Bovendien, in de minor krijg je de kans om je ergens in te verdiepen of je te verbreden. Een nieuwe brede opleiding is mijn inziens dan ook niet nodig, want die bestaat al. Ik denk dat het niet zozeer aan de opleidingen zelf ligt en dat daar verandering moet komen, maar dat er vanuit het beroep meer moet worden gekeken naar welke opleiding het beste past bij de functie en waar er het meest behoefte aan is. Er zit namelijk wel degelijk een verschil tussen een pedagoog of een maatschappelijk werker.

Alice
07 februari 2012 - 20:50


Neem de opleiding SPV generalistischer kan het niet. Is ook nog opgeleid met kennis van somatiek. Groepswerk is daarin niet nodig want een spv werkt gericht per individu en dan ook nog vraaggericht.

yvonne
07 februari 2012 - 14:56


De opleiding HBO Maatschappelijk werk leidt al jaren generalisten op. Cohort 2004 van De Horst bood in elk geval de opleiding zoals geschets wordt. Een goede basis en de specialisatie kon worden aangebracht door een minor en/of trainingen, nascholingen. Dus waarom opnieuw uitvinden wat al goed was?

Jos Korthout
31 januari 2012 - 17:56


Lijkt me een heel goed idee!
Nu is de onduidelijkheid en versnippering veel te groot.
Eindelijk helderheid en samenhang door goede basisvorming. Specialisatie kan later altijd nog wel, afhangend van eigen talenten, voorkeuren en wat "de cliënt" vraagt.


Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:
Om spam tegen te gaan dient u het onderstaande hokje aan te vinken en moet u mogelijk een vraag beantwoorden.

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.