Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

‘Creëer nieuwe basisopleiding voor sociale professional’

Er moet een nieuwe basisopleiding voor de sociale professional komen. Dat pleidooi doen Margot Scholte en Ard Sprinkhuizen in het aankomende nummer van SoziO dat half februari verschijnt.

Volgens Scholte en Sprinkhuizen, respectievelijk lector en associate lector maatschappelijk werk bij Hogeschool Inholland, is de steeds verdergaande specialisatie van opleidingen in het sociale domein, geen goede ontwikkeling. Het werkveld wil juist een ander soort professional, stellen ze. ‘Overal duikt het pleidooi op voor ‘de generalist’, een professional die van alle markten thuis is; niet te diepgravend problemen zoekt en die (in samenhang) beantwoordt. Daarbij gaan eigen kracht, vrijwillige inzet en collectieve voorzieningen vooraf aan het individueel maatwerk en hulpverlening. In grote lijnen zoals bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en bij de bakens die uitgezet zijn in Welzijn Nieuwe Stijl.’

Basisprofessionals
Volgens Scholte en Sprinkhuizen zijn de opleidingen en het werkveld in het sociale domein gebaat bij stevig opgeleide basisprofessionals. ‘Generalisten die kennis hebben van een breed aantal specifiekere domeinen (sociaal juridisch, psychologisch, pedagogisch, (geestelijke) gezondheidzorg, sociologisch, bestuurlijk) en die kunnen interveniëren op een groot aantal leefgebieden.’

'Aanvliegroutes'

In de praktijk vervullen sociale professionals functies met een verschillende ‘aanvliegroute’, stellen de auteurs. Professionals die een MWD, SPH, CMV, SJD of hbo-pedagogiekopleiding hebben gedaan. ‘Het bevestigt in ieder geval ons idee dat de beroepsgroepen in de uitvoeringspraktijk van de eerstelijns hulp- en dienstverlening naar elkaar toegroeien.’

Drie dominante stromingen
Scholte en Sprinkhuizen willen toe naar een generalistische opleiding met drie dominante stromingen: (individuele) hulp- en dienstverlening, groepswerk en samenlevingsopbouw. Ze vinden dat de opleidingen, ook landelijk, de handen in elkaar moeten slaan om zo’n nieuwe opleiding tot stand te brengen.

Margot Scholte en Ard Sprinkhuizen zijn behalve bij Inholland ook werkzaam bij MOVISIE, bij de afdeling Effectiviteit en Vakmanschap.

Het februarinummer van SoziO bevat een special Opleiding&werk. Daarin staat ook het artikel van Scholte en Sprinkhuizen.
Klik hier om het artikel te lezen.
 
 Naar homepageRelevante categorieën:

CMV |
MWD |
SPH |