Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Competenties sociaal werker in kaart gebracht

In kaart brengen welke competenties je nodig hebt als sociaal werker om goed uitvoering te geven aan de Wmo. Dat is wat de publicatie Competenties maatschappelijke ondersteuning doet die MOVISIE heeft uitgebracht.
Competenties sociaal werker in kaart gebracht

 

Er staan tien competenties in.
 
Zelfregie, participatie en sociale samenhang: drie belangrijke uitgangspunten van de Wmo. Van sociaal werkers wordt steeds meer gevraagd om goed uitvoering te kunnen geven aan de doelstellingen van de participatiewet. Het is echter niet altijd duidelijk welke competenties zij hiervoor nodig hebben. Daar brengt de publicatie verandering in.
In opdracht van het Actieprogramma Professionalisering Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening heeft MOVISIE tien competenties opgesteld. Het overzicht is geen nieuw beroepsprofiel, maar geeft inzicht in de vaardigheden waar in de uitvoering van het werk de nadruk moet liggen. ‘Het is voor professionals een informatief instrument om te zien welke competenties zij al bezitten en welke nog verder verbeterd kunnen worden. Ook voor teams is het een goed hulpmiddel: zij krijgen inzicht in de competenties die het team al heeft en welke nog aandacht vragen’, aldus MOVISIE in een persbericht.
 
Sectorbrede competenties
De competenties zijn opgesteld in nauwe samenwerking met brancheorganisaties, vakbonden, beroepsverenigingen en beroepsonderwijs. Ze zijn geschreven voor eerstelijns sociaal werkers in Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD), die werken op één of meer prestatiegebieden van de Wmo. Ook andere sociale professionals die werken aan zelfregie, participatie en sociale samenhang kunnen hun voordeel doen met de Wmo-competenties.
 
Acht praktijkvoorbeelden
Het MOVISIEproject De Nieuwe Sociale Professional heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de competenties. Deze publicatie brengt de nieuwe ontwikkelingen in de sociale sector in kaart. Hiervoor zijn 87 initiatieven en acht praktijkvoorbeelden van gemeenten grondig bestudeerd op competenties die professionals nodig hebben om hun nieuwe taken uit te voeren. Download het document hier.
 
Download de publicaties
 De competenties staan beschreven in de publicatie Competenties maatschappelijke ondersteuning. Download de digitale versie. Vanaf half januari is de gedrukte versie te bestellen via deze website. De publicatie sluit direct aan op de Handreiking maatschappelijke ondersteuning, de kwaliteitstandaarden van de dienstverlening in de Wmo.
 
Bron: MOVISIE


Naar homepageRelevante categorieën:

Wmo |