Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Actieve start herstel psychische problemen door lotgenotencursus

Lotgenotencursus ‘Herstellen doe je zelf’ is een toegevoegde waarde voor de herstelgeoriënteerde ggz.

Dat stelt Hanneke van Gestel van de Universiteit van Tilburg in haar promotieonderzoek. De cliëntgestuurde cursus biedt deelnemers de mogelijkheid om een actieve start met hun herstel te maken, aldus de promovendus. Het is echter onduidelijk welke factoren of elementen van de cursus nu precies verantwoordelijk zijn voor deze effecten.

Herstellen doe je zelf

De cursus ‘Herstellen doe je zelf’ is ontwikkeld in 1996 voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek. De cursus bestaat uit twaalf bijeenkomsten onder begeleiding van ervaringsdeskundige cursusleiders. Elke sessie heeft dezelfde structuur en gaat over een thema dat met herstel te maken heeft. Hierbij worden de handleiding en het werkboek steeds nauwkeurig gevolgd. Van Gestel evalueerde de uitvoerbaarheid van de cursus en van de effecten van de cursus op het herstel van de deelnemers.

Belangrijk voor herstel
Deelnemers van de cursus gaven aan dat de cursusleider, het groepsproces en het cursusmateriaal belangrijk waren voor hun herstel. Daarnaast lijkt de cursus veelbelovend te zijn, omdat deze gemakkelijk te implementeren is, de ervaringen met de cursus positief waren, het cursusmateriaal helder en gebruiksvriendelijk blijkt te zijn en er geen grote structurele problemen waren met het vasthouden aan de handleiding, aldus Van Gestel.

Stijging empowerment, hoop en zelfvertrouwen
De resultaten laten zien dat de effecten van de cursus op empowerment, hoop en (zelf)vertrouwen groter is bij deelnemers van de cursus ‘Herstellen doe je zelf’. Ook was er een zwak positief effect op kwaliteit van leven, taakgerichte coping en algehele mentale gezondheid, en een zwak negatief effect op emotiegerichte coping. Er waren geen effecten op fysieke gezondheid, eenzaamheid en vermijdingsgerichte coping. De effecten van de interventie bleven nog aanhouden tot drie maanden na het einde van de cursus.

Cliëntgestuurde interventies bevorderen
De resultaten laten zien dat cliëntgestuurde interventies zoals ‘Herstellen doe je zelf’ van toegevoegde waarde zijn voor een op herstelgeoriënteerde ggz. De cliëntgestuurde cursus biedt deelnemers de mogelijkheid om een actieve start met hun herstel te maken en meer verantwoordelijkheid te nemen voor de opbouw van hun eigen leven. Dit komt overeen met de WMO-gedachte (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), die stimuleert dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Van Gestel stelt dat succesvolle implementatie van cliëntgestuurde interventies kan worden bevorderd door een cultuurverandering binnen ggz tot stand te brengen.

Bron: H. van Gestel-Timmermans, Recovery is up to you; Evaluation of a peer-run course.
 Naar homepageRelevante categorieën:

ggz |