Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Checklist voor begeleiding lvb-jongeren

Hoe zorg je dat je lvb-jongere niet overvraagt maar dat je hem of haar toch voldoende uitdaagt? Het antwoord op die vraag levert de handreiking en checklist 'Balans in beeld'.
Checklist voor begeleiding lvb-jongeren
De methode is ontwikkeld door orthopedagoog Edithe Rot.
 
Onder- en overvragen
Jongeren met LVB worden nogal eens overvraagd. Ze hebben zichzelf aangeleerd om zich goed te presenteren. Ze kunnen prima verbloemen dat ze iets niet begrijpen. Dat maakt het lastig om in te schatten wat ze aankunnen. Het risico bestaat dan ook dat begeleiders onvoldoende rekening houden met hun beperkingen. Andersom komt ook voor: begeleiders herkennen de beperkingen en houden er juist te veel rekening mee.
 
Van impliciet naar expliciet
Bij zorgorganisaties en professionals is al veel expertise over onder- en overvraging van cliënten. ‘Alleen is deze kennis vaak impliciet’, aldus Edithe Rot, orthopedagoog bij ’s Heeren Loo expertisecentrum Advisium en auteur van de handreiking. ‘Begeleiders hebben behoefte aan concrete handvatten. Zij voelen zich vaak machteloos. Ze zien dat hun cliënt boos is, maar weten niet hoe ze hem of haar kunnen helpen. Ik merk dat zowel binnen ’s Heeren Loo Zorggroep als daarbuiten.’ Reden voor Rot om deze handleiding met checklist te ontwikkelen.Subsidie van het Antonia Wilhelmina Fonds maakte dit mogelijk. De handreiking is ontwikkeld in een werkplaats van het Kennisplein Gehandicaptensector in samenwerking met het Landelijk Kenniscentrum LVB.
 
‘Balans in Beeld’
Het resultaat is een handreiking en een checklist voor begeleiders van jongeren met LVB (tussen de 12 en 21 jaar). Met de handreiking vergroten begeleiders hun kennis en inzicht in de betekenis van LVB voor het dagelijks functioneren. Met de checklist kunnen zij beter reflecteren op het eigen handelen. De checklist kunnen zij samen met een collega of cliënt invullen. Met 57 schaalvragen (van 0 tot 5) brengen zij de ondersteuning in kaart. De checklist is geen meetinstrument maar een hulpmiddel om in gesprek te gaan.
 
Klik hier voor meer informatie.
 
Bron: Vilans


Naar homepageRelevante categorieën:

LVB |
LVG |