Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Canon over gerontologie online

De canon van de Gerontologie staat online. Deze canon is bedoeld om de wetenschappelijke feiten over ouder worden breed te verspreiden.

De canon is gepresenteerd tijdens de Geriatriedagen en is een initiatief van Geron, een tijdschrift over ouder worden en samenleving; De Nederlandse Vereniging voor Gerontologie (NVG); Vilans, een kenniscentrum voor langdurende zorg en de faculteit Sociale Wetenschappen van de VU in Amsterdam.
De canon is gemaakt door wetenschappers vanuit verschillende Nederlandse universiteiten en kennisinstituten en de teksten zijn dan ook gebaseerd op wetenschappelijke publicaties.

Doorbreken eenzijdig beeld
De canon is gericht op het doorbreken van het eenzijdige beeld dat men vaak heeft van ouder worden, onder andere door de (vaak) economische invalshoek waarop de media het benadert.

Vijf domeinen
Omdat ouder worden een proces is met veel aspecten, is deze canon niet gebaseerd op chronologie, maar op de vijf domeinen van het ouder worden. Binnen het domein Lichaam wordt ingegaan op de biologie van het ouder worden, het Individu zal vooral ingaan op de psychologie ervan. De Samenleving richt zich vanzelfsprekend op de sociologie van het ouder worden, waar het domein Geheugen vooral is toegespitst op cognitieve veroudering. Tot slot is natuurlijk ook de Gezondheid belangrijk, hierin wordt gesproken over de epidemiologie van het ouder worden.

Klik hier om naar de canon te gaan

Voor meer informatie over de canon kunt u contact opnemen met Ria Wijnen, via mail of Marja Aartsen, via mail .
 Naar homepageRelevante categorieën: