Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Advies: 'Breng sociale studies terug tot drie basisprofielen'

De opleidingen sociale studies doen er goed aan hun opleidingen terug te brengen tot drie basisprofielen: integraal sociaal werk, sociaal werk in de langdurige zorg en sociaal werk in het brede jeugddomein. Dat is de belangrijkste aanbeveling uit het advies 'Meer van waarde' dat gisteren is gepresenteerd.
Advies: 'Breng sociale studies terug tot drie basisprofielen'

Verkenningscommissie
Het adviesrapport is geschreven door de zogenoemde verkenningscommissie hoger sociaal agogisch onderwijs. De voorzitter van die commissie, Hans Boutellier, overhandigde het rapport gisteren aan Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.
 

Hernieuwd opleidingsaanbod
Het hernieuwde opleidingsaanbod moet studenten opleiden tot sociale professionals met een vernieuwd en sterker profiel, stelt de commissie. De bacheloropleidingen moeten een gemeenschappelijk gedeelte krijgen waarin de nadruk komt te liggen op kennis - stevig gefundeerd op sociale wetenschappen - en professionele houding. De gedachte is dat studenten zich in de bacheloropleiding specialiseren in een van de drie basisprofielen. In de masterfase kan een student zich dan verder ontwikkelen tot generalist (de commissie spreekt van 'specialist-plus'). Het is aan de hogescholen zelf, zo concludeert de commissie, om te bepalen op welke wijze zij precies hun opleidingsaanbod op grond van de drie profielen, verder vormgeven.

Enorme veranderingen
De commissie had de opdracht om het huidige opleidingsaanbod te toetsen aan de ontwikkelingen in het werkveld waarvoor de student anno 2014 wordt opgeleid.
Boutellier schetste de enorme veranderingen in dat sociale domein die de basis vormden voor het advies. Allereerst de doorontwikkeling van de netwerksamenleving met nieuwe onderlinge verhoudingen. Vervolgens de druk op overheidsfinanciën die ook druk op de sociale sector tot gevolg heeft. En tenslotte de decentralisatie van het sociaal beleid zoals dat vorm krijgt in de drie transities die momenteel gaande zijn.

Andere naam
Een ander advies aan de sociaalagogische hbo-opleidingen is om zich met een nieuwe naam te tooien: Hogere Sociale Studies. Volgens Boutellier is het woord agogiek niet meer van deze tijd. 'Jongeren weten eigenlijk niet eens meer wat het betekent.’

'Kwalitatieve sprong'
Behalve de eerder genoemde driedeling in de opleidingen en de versterking van de identiteit van de opleiding (andere naam) staan in het rapport nog drie adviezen aan de opleidingen. Boutellier sprak van ‘een kwalitatieve sprong in vijf punten'. ‘Leidt op tot reflectieve professional, ‘ontwikkel of versterk de regionale samenwerkingsverbanden’ en ‘versterk de inbedding van de opleiding’. De commissievoorzitter over dat laatste advies: 'Je moet een sterke verankering hebben in het politiek-bestuurlijke veld, dat is nu onvoldoende het geval.’ In gewone mensentaal: opleidingen moeten veel zichtbaarder worden voor de buitenwereld en het rendement van de studies veel beter verkopen.

Boutellier illustreerde zijn punt met een anekdote over het bezoek dat drie commissieleden voor het onderzoek brachten aan het ministerie van VWS.’Dat vonden we niet een geweldige belevenis. Er was slechts één ambtenaar komen opdagen die het gesprek nog net belangrijk genoeg vond maar eigenlijk iets anders in zijn portefeuille had. Dat is eigenlijk waanzinnig en dat kan helemaal niet.’ Ook naar gemeenten en rond de preventieve functies moeten opleidingen uit hun schulp kruipen, betoogde Boutellier. ‘Laat zien wie je bent en wat de opleiding oplevert.’


Vervolg
Het rapport wordt binnenkort besproken in het bestuur van de Vereniging Hogescholen. Daarna wordt duidelijk op wat voor manier de aanbevelingen uit het advies worden opgevolgd.

 

                 
Het rapport
Klik hier om het volledige rapport 'Meer van waarde' te lezen.

 

 

Eerdere nieuwsberichten over de vernieuwing van de sociale studies (hbo):

Brede sociale opleiding, een succes of gedoemd te mislukken?
'Creëer nieuwe basisopleiding voor de sociale professional'

 Naar homepage


Olaf Stomp,

Relevante categorieën: