Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

'Breng de vier werelden van de jeugdzorg bij elkaar'

De vier werelden van de jeugdzorg – die van de werkers, beleidsmedewerkers, wetenschappers en de wereld van politiek en wetgeving hebben elkaar nodig.

Dat zei staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) tijdens het congres Jeugd in Onderzoek in Nieuwegein.

Veldhuijzen van Zanten verraste de zaal door niet, zoals zo vaak door bewindslieden gebeurt, een door een ambtenaar geschreven toespraak voor te lezen. ‘Dit is geen lezing, zei ze en deed een stap naar voren vanaf het katheder. ‘Ik ga met u praten en dat doe ik graag met wat er nu regelrecht door me heen gaat.’  

Transformatie
Beleid, praktijk en onderzoek hebben elkaar nodig, beklemtoonde de staatssecretaris in haar verhaal. Verder stelde ze dat de transitie van de jeugdzorg ‘een transformatie moet worden en dus niet alleen een organisatorische exercitie is.’ Het doel dat ze voor ogen heeft, met de nieuwe Wet zorg voor jeugd, is drieledig. ‘Alle kinderen in ons land gunnen dat ze wanneer ze volwassen worden, een dak boven hun hoofd hebben. Dat ze iets om handen hebben waaraan ze zelf zingeving aan ontlenen en waarmee ze kunnen meedoen in de samenleving. En dat ze kunnen liefhebben. Dat ze opgegroeid zijn op een manier zodat ze om zich heen hebben gezien dat de grote mensen relaties met elkaar aangaan. En die relaties zijn nodig om ertegen te kunnen wat je overkomt in een mensenleven. Iedere doelstelling zouden wij allemaal in al die vier velden, in het oog moeten houden.’

Afrekenen
Zoek naar alle mogelijke manieren om alle vier referentiekaders – onderzoek, praktijk, beleid en politiek – bij elkaar te brengen, zei Veldhuijzen van Santen aan het slot van haar betoog. ‘Zorg dat er genoeg overlap is om van elkaar te leren. We hebben elkaar nodig. En je mag mij er op afrekenen straks in de politiek, op het feit dat ik de practised based gegevens genoeg een kans heb gegeven, of ik streng genoeg ben geweest om de dingen die niet werkzaam zijn, overboord te gooien, en of ik genoeg heb geïnvesteerd om nadrukkelijk te luisteren naar de goede vragen. Goede oplossingen komen voort uit goede vragen. Ik moet jullie de goede vragen stellen. Jullie moeten de cliënten de goede vragen stellen. En jezelf de goede vragen blijven stellen. Dan komen vanzelf de goede antwoorden.’

Zie ook lezing prof. Michael Lambert, klik hier.
Zie ook lezing Paul Schnabel, klik hier.Naar homepage


Olaf Stomp,

Relevante categorieën: