Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Brabantse gemeenteraden niet klaar voor transitie jeugdzorg

De steden Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch zijn nog niet klaar voor de overdracht van de jeugdzorg. De rekenkamers van de vier steden onderzochten de rol van gemeenteraden bij de transitie van de jeugdzorg. Vanaf 1 januari 2015 draagt het Rijk deze taak over naar gemeenten.
Brabantse gemeenteraden niet klaar voor transitie jeugdzorg

De gemeenten zijn bezig met het voorbereiden van de transitie. Ze moeten besluiten hoe ze de jeugdzorg gaan uitvoeren, welke doelen ze nastreven, hoe ze dit organiseren en met welke middelen. Maar er is nog veel onduidelijkheid, ook over de landelijke wetgeving en de budgetten die beschikbaar komen. Dat blijkt uit het rapport van de rekenkamers.

 

Weinig zicht op financiën

De ene gemeenteraad blijkt beter geïnformeerd en voorbereid dan de andere maar voor

alle vier geldt dat ze nog veel voorbereidingen moeten treffen voordat ze klaar zijn

voor de overdracht van de jeugdzorg in 2015. Het blijkt dat de vier raden weinig zicht hebben op de financiële randvoorwaarden van de transitie. En daarnaast hebben ze zich nog nauwelijks beziggehouden welke doelen en maatschappelijke effecten de transitie moet opleveren. Ook blijkt dat de raden beperkt zicht hebben op de risico’s van de transitie van de jeugdzorg en de uitvoering ervan.

 

Concrete doelen

De rekenkamers adviseren om snel concrete doelen vast te stellen welke maatschappelijke effecten de transitie moet opleveren en hoe dit moeten worden gerealiseerd. Ook moeten de raden kwaliteitseisen voor de jeugdhulp formuleren en bepalen hoe ze dit willen toetsen. Daarnaast is het van belang dat financiële kaders worden vastgelegd in relatie tot het gebruik van de jeugdzorg en de kwaliteit die de gemeente wil nastreven.

 

Bron: Gemeente Den Bosch
Naar homepageRelevante categorieën: