Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Blik naar de toekomst op afscheidssymposium CMV Windesheim

De opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) van Windesheim sluit haar deuren. Het symposium dat het afscheid op donderdag 10 april markeerde, had twee gezichten.
Blik naar de toekomst op afscheidssymposium CMV Windesheim

Het gezicht van terugkijken, bedanken, en afscheid nemen maar ook het gezicht van vastberadenheid om de vakinhoud van CMV te bewaren en borgen voor de toekomst. Hoe dat te realiseren was de centrale vraag op het symposium ‘CMV bedankt’.

 

Activeren en verbinden

Spreker Marcel Spierts, die onlangs promoveerde op zijn proefschrift ‘De stille krachten van de verzorgingsstaat’, bood de toehoorders een interessant historisch panorama van de ontwikkeling van het sociaal-culturele beroep sinds 1945. Een verhaal over opbouw en afbraak en wisselende posities van de professional ten opzichte van de krachten in de maatschappij en politiek. Van de dynamische jaren vijftig waarin het vakmanschap en het vormingswerk gestalte kregen tot de latere decennia waarin het sociaal-culturele beroep vaak moeilijk was te legitimeren in een versplinterend werkveld. Door het onderzoek concludeerde Spierts dat de logica van het activeren, waaronder bijvoorbeeld empowerment en het verbinden, de kern vormen van het sociaal-cultureel werk. Dat is belangrijk voor de huidige participatiemaatschappij.

 

Stellingen

Het historisch overzicht van de spreker was een goede voedingsbodem voor het vervolg van het programma. In groepen bogen de deelnemers zich over verschillende stellingen en formuleerden antwoorden op de vraag hoe onderwijs, onderzoek, ondernemen en het werkveld kunnen bijdragen aan de verdere professionalisering van de sociaal-culturele beroepen in de regio. Een relevante vraag nu de opleiding CMV stopt. Aan de orde kwam of een beroepsregister kan bijdragen aan kwaliteitsborging, maar ook of de overige sociale opleidingen het ambachtelijk vakmanschap van de opleiding CMV kunnen aanleren.

 

Forumdiscussie

In een forumdiscussie werden de resultaten van de middag voorzien van commentaar. Spierts kreeg de handen in de zaal op elkaar met een pleidooi voor een generalistisch opleidingsprofiel met een groot aandeel voor de vakinhoud van CMV. Albert Cornelissen, voorzitter van het College van Bestuur van Windesheim, verwoordde de noodzaak dat de andere sociale opleidingen alert moeten zijn om de instroom van studenten met specifieke ‘CMV-eigenschappen’ te waarborgen.

 

Onderwijs gaat nog door

Aan het einde van het symposium werden de organisatoren, docenten van CMV en andere betrokkenen bedankt. Hoewel het afscheid van de opleiding daarmee definitief is gemarkeerd volgen de huidige derdejaarsstudenten nog gewoon onderwijs bij de opleiding. Pas als de laatste lichting studenten is afgestudeerd, sluit de opleiding haar deuren definitief. De discussie over de toekomst van het sociaal-culturele beroep is ook dan nog actueel.

 

Bron: Hogeschool WindesheimNaar homepageRelevante categorieën:

CMV |