Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Biografisch coachen brengt het levensverhaal in kaart

Namen als: Het levenswiel; Je leven in kaart brengen; Balans opmaken van het leven; Opstap naar jezelf – biografi eonderzoek; Biografi sch loopbaanonderzoek zijn slecht een aantal titels waarmee life –en loopbaancoaches zich presenteren. Boektitels als Biografi sch management; Biografi sch leren en werken; De biografi e als medicijn, de zin van levensverhalen in de zorg; Terugblikken om vooruit te zien; Coachen waar het pijn doet,

 Biografisch coachen in de breedte geven een duidelijke hint dat werken met het persoonlijk levensverhaal met al zijn ups en downs tijdens hulpverleningsgesprekken, coachsessies, of supervisiegesprekken er degelijk toe doet.

Lees hier het artikel of word abonnee!



Naar homepage