Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Bijna 2 miljoen personen slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag

Ruim 1,8 miljoen personen van 16 jaar en ouder gaven in 2022 aan slachtoffer te zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de afgelopen 12 maanden. Dat aantal is fors toegenomen vergeleken met 2020. Het aantal 16-plussers dat aangaf slachtoffer te zijn van huiselijk geweld is in vergelijking met 2020 gelijk gebleven.
Bijna 2 miljoen personen slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag


Dat blijkt uit de Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Grensoverschrijdend gedrag die het Centraal Bureau voor de Statistiek uitvoerde in opdracht van het WODC. Het onderzoek geeft ook antwoord op vragen als: wie zijn de plegers van dit geweld? Wat zijn de gevolgen ervan voor het slachtoffer en praten slachtoffers over hun ervaringen?

Zes procent van de 16-plussers heeft in de afgelopen 12 maanden ten minste één bepaalde vorm van huiselijk geweld (bijna) dagelijks, wekelijks of maandelijks meegemaakt. 
Jongeren zijn vaker slachtoffer van huiselijk geweld dan oudere personen. Ook komt slachtofferschap van huiselijk geweld vaker voor in huishoudens met een lager welvaartsniveau. De pleger van huiselijk geweld is het vaakst een (ex-)partner en deze is vaker man dan vrouw. Het is opvallend dat slachtoffers relatief weinig contact leggen met instanties zoals de politie en Veilig Thuis.

 

Lees hier gratis het hele onderzoek.Naar homepage