Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Bewegingsmechanismen in complexe zorgsituaties

Het werken in complexe zorgsituaties kan behoorlijk uitdagend zijn. Wanneer er sprake is van probleemgedrag zet dit druk op de onder­ linge contacten tussen de betrokkenen rondom een cliënt. Een incident waarin een cliënt met het meubilair heeft gegooid, kan lei­ den tot een verhoogde alertheid bij begeleiders, extra handelings­ plannen vanuit gedragsdeskundigen of een klacht van een verwant van een huisgenoot.

Hoe voorkom je dat je in een negatieve spiraal belandt? Hoe zorg je ervoor dat je perspectief houdt in een com­ plexe zorgsituatie? Hoe blijf je met elkaar in beweging zodat de samenwerking niet stagneert? Bewust aan de slag gaan met bewegingsmechanismen in de organisatiedynamieken biedt de kans om vastlopen te voorkomen.

​Lees hier het artikel of word abonnee!Naar homepage