Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

‘Betrek ouders op een positieve manier bij strafproces tegen hun kind’

Betrek ouders van jongeren die bij de kinderrechter moeten verschijnen op een constructieve manier bij het strafproces.

Dat is een van de aanbevelingen die staan in een advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) aan de minister van Justitie.  

Pre-advies
Het rapport van de RSJ, bevat nog achttien andere aanbevelingen en is gepresenteerd op een congres dat de Raad 25 november heeft georganiseerd. Het heeft de status van een pre-advies.
De RSJ scherpt het pre-advies naar aanleiding van de discussies op het congres nog aan. Daarna biedt de Raad het advies aan aan de minister.

Klik hier voor meer informatie over de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.

Rol ouders
De Raad bekritiseert de wetswijziging waarin staat dat de kinderrechter ouders kan dwingen om op de zitting van een strafproces te verschijnen waar hun kind terechtstaat.
Volgens de Raad ligt het ‘gezien de belangrijke opvoedende rol van de ouders in het leven van de jongere meer voor de hand om te zoeken naar een constructieve manier om de ouders bij het strafproces te betrekken. Belemmeringen voor de betrokkenheid van de ouders wegnemen en hun medewerking faciliteren zal naar verwachting meer effect sorteren.’
Ook Ido Weijers, bijzonder hoogleraar jeugdrechtspleging aan de Universiteit Utrecht, en een van de sprekers op het congres, pleitte er voor ouders meer te betrekken. ‘Jongeren die stoppen met hun criminele carrière, doen dat vaak vanwege hun ouders. Dat is hun belangrijkste motief. Daar moeten we dus veel meer mee doen.’

Deskundigheid kinderrechters
Een andere aanbeveling van de Raad is om te investeren in de opleiding van kinderrechters. ‘… maatwerk van de kinderrechter vereist kennis van de ontwikkeling van jongeren, kennis van de aparte juridische mogelijkheden en gedragsinterventies voor jongeren en de vaardigheden om met kinderen om te kunnen gaan.’

Dat aan die kennis momenteel het nodige schort, bleek uit de woorden van inleider Gerard de Jonge, bijzonder hoogleraar detentierecht aan de Universiteit Maastricht. Hij refereerde aan een lopend onderzoek van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum, onderdeel van ministerie van Justitie). Dat onderzoek betreft de deskundigheid bij kinderrechters het openbaar ministerie over onder meer de uitvoering van gedragsinterventies. ‘Dat zal niet meevallen’, lichtte De Jong een tip van de sluier op over de uitkomsten. Het onderzoek wordt begin volgend jaar gepubliceerd.Naar homepage


Olaf Stomp,

Relevante categorieën: