Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Beroepsvereniging Phorza formeel opgeheven

Phorza, beroepsvereniging van sociaal agogisch werkers is formeel opgeheven. Dat is het resultaat van de laatste algemene ledenvergadering die op 9 december in Utrecht is gehouden.

In november kwamen de leden van Phorza ook al bijeen om over de opheffing te vergaderen. Omdat bij die bijeenkomst niet het statutair vereiste driekwart van de leden aanwezig was, was een tweede vergadering nodig om de opheffing te bekrachtigen. Daartoe was een voorstel gedaan door het bestuur. Zie eerder bericht hierover. 

Brief
Het bestuur van Phorza zal de leden per brief verder informeren. Er zijn op bestuursniveau gesprekken gaande over aansluiting van Phorza-leden bij de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW). Over de uitkomst daarvan is nog niets bekend.Naar homepageRelevante categorieën: