Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Beroepsvereniging maatschappelijk werkers verandert van naam

De Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) verandert van naam. Dat is 20 november besloten op een algemene ledenvergadering. Welke naam de vereniging precies gaat dragen wordt later bekend.
Beroepsvereniging maatschappelijk werkers verandert van naam

De naamsverandering is het sluitstuk van een bredere koers die de beroepsvereniging al eerder inzette. Daarbij kunnen naast maatschappelijk werkers ook andere beroepsgroepen in het sociale domein zich aansluiten bij de NVMW. Daar is in de afgelopen jaren door sociaalagogen en jeugdzorgwerkers al gebruik van gemaakt. Deze ontwikkelingen vereniging leidden tot de vraag in hoeverre de naam van de vereniging meer moet aansluiten bij de bredere basis van de vereniging. 

Koers van verbreding

Het besluit van de leden om de naam te veranderen, ligt in het verlengde van een eerder gehouden enquête waaruit bleek dat de meerderheid van de respondenten voorstander is van de koers van verbreding en van een naamswijziging. De naam Nederlandse Vereniging van Sociale Professionals was bij de respondenten het populairst. Er is nog niet besloten dat dit de nieuwe naam wordt.

Juni 2015
De NVMW schat in in juni 2015 de nieuwe naam – ‘die een brede vereniging van sociale professionals representeert’ - bekend te maken.Naar homepage