Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Beroepsvereniging maatschappelijk werkers overweegt naamsverandering

De NVMW, beroepsvereniging van maatschappelijk werkers, kiest later dit jaar mogelijk voor een nieuwe naam. Dat laat directeur Lies Schilder weten in een nieuwsbrief van de NVMW.
Beroepsvereniging maatschappelijk werkers overweegt naamsverandering

‘Kiest de NVMW op 20 november een nieuwe naam? Gaan wij nadrukkelijk uitdragen dat wij een vereniging zijn van en voor sociale professionals? Ik hoop het. Drie jaar geleden had ik niet gedacht dat ik dit nog eens zou zeggen. Ik begon als directeur van de NVMW in de verwachting dat de NVMW vooral ‘van maatschappelijk werkers’ was, een groep waar ik zelf ook ‘van was’, aldus Schilder in de nieuwsbrief.

Ze vervolgt met:  ‘Al snel begreep ik echter dat de NVMW er ook voor andere groepen wilde zijn, zoals jeugdzorgwerkers en sociaal-agogisch werkers. De NVMW had expliciet ingezet op verbreding. Dit doet zij nog steeds, vol overtuiging, intussen ook van mij, onder de noemer ‘Verbreden met behoud van identiteiten’. Onze naam blijft daarbij echter een lastig punt.  Deze naam is een ‘sterk merk’ in het land van sociale beroepsverenigingen maar spreekt – letterlijk – alleen de maatschappelijk werkers aan. Het aanspreken van andere groepen blijft halfslachtig. We moeten het telkens opnieuw uitleggen. Dat komt de beroepsontwikkeling van deze groepen en de bundeling van al onze krachten niet ten goede. Daarom is de tijd rijp om een duidelijke keuze te maken. Of de NVMW blijft ‘van maatschappelijk werkers’ en laat de intentie tot verbreding varen. Of de NVMW kiest een nieuwe naam die recht doet aan de verbreding.’

 

Op 26 juni beslist de Algemene Ledenvergadering van de NVMW of later dit jaar een naamsverandering aan de orde zal zijn.

 

 Naar homepage