Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Beroepscode is 'mijlpaal' voor sociaal werkers

Het programma Sociaal Werk Versterkt heeft het eerste beroepsregister, beroepscompetentieprofiel en de eerste beroepscode voor sociaal werkers opgesteld. Sociaal werkers kunnen deze gebruiken om hun vak gericht bij te houden.
Beroepscode is 'mijlpaal' voor sociaal werkers

 

Wat moet een sociaal werker kunnen? Professionals in wijkteams, buurtwerk en het snel veranderde sociaal domein worden vaker aangesproken op hun expertise. Wat doe je als sociaal werker, en waarin onderscheid je je van de andere wijkprofessionals? In het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor sociaal werkers in welzijn en maatschappelijke dienstverlening staat welke algemene en specifieke competenties zij in huis moeten hebben om goed invulling te geven aan hun werk. Sociaal werkers kunnen het competentieprofiel gebruiken om gericht het vak bij te houden en zichzelf te blijven ontwikkelen als professional. Het profiel geeft inzicht in waar je als sociaal werker al staat, en dient als hulpmiddel bij deskundigheidsbevordering en om te leren op de werkplek.

 

Betekenis

Welke betekenis heeft de beroepscode voor sociaal werkers? De beroepscode ondersteunt sociaal werkers bij het maken van morele afwegingen. De code bevordert ethische bekwaamheid en het vermogen om doordachte besluiten te nemen. De normen van de beroepsgroep zijn niet altijd vastgelegd in protocollen van de organisatie waar sociaal werkers werken. Daarom is het goed dat er nu een landelijk vastgestelde beroepscode is die geldt voor alle sociaal werkers. De nieuwe beroepscode is het resultaat van jarenlange samenwerking tussen beroepsorganisaties, vakbonden, werkgevers, kennisinstituten, onderwijs, cliëntenorganisatie en Registerplein.

 

Beroepsregister open

Op 14 maart is het Beroepsregister Sociaal Werk opengegaan. Deze beroepsregistratie bij Registerplein biedt sociaal werkers richting en stimulans bij het op peil houden van hun competenties en bij het reflecteren op hun eigen handelen. De kwaliteit van sociaal werkers wordt op deze manier transparant naar burgers/cliënten en opdracht- en werkgevers.

Voor sociaal werkers die zich registreren bij Registerplein zijn registratiecriteria ontwikkeld, die aansluiten bij hun dagelijkse praktijk, het beroepscompetentieprofiel en bij hun eigen professionele ontwikkelingsbehoefte. Géén vinkjes voor uren in de schoolbank, maar erkennen van in de praktijk opgedane ervaring en kennis. Daarmee draagt beroepsregistratie bij aan een nog betere kwaliteit van hulp en ondersteuning door sociaal werkers, en versterkt het hun arbeidsmarktpositie.

In het Register Sociaal Werk bij Registerplein kunnen sociaal werkers die werkzaam zijn in het werkgebied welzijn en maatschappelijke dienstverlening zich registreren, ongeacht de cao waar zij onder vallen.

 

Website Sociaal Werk Versterkt

Onlangs ging de website van Sociaal Werk Versterkt live: www.sociaalwerkversterkt.nl. Op deze website vind je het beroepscompetentieprofiel, de beroepscode, beroepsregistratie bij Registerplein en ‘leren van inwoners’. Interviews, artikelen en filmpjes geven informatie over de opbrengsten van het programma, maar laten vooral ook zien - aan de hand van verhalen uit het werkveld - hoe je kunt blijven werken aan vakmanschap.

Het programma Sociaal Werk Versterkt is een initiatief van de werkgeversvereniging Sociaal Werk Nederland, vakbonden CNV en FNV, beroepsorganisaties BV Jong en BPSW, de opleidingen middels MBOraad en Vereniging Hogescholen, Registerplein, FCB, Kennisinstituut Movisie, de Werkplaatsen Sociaal Domein en cliëntenorganisatie LOC Zeggenschap in zorg.

Bron: www.sociaalwerknederland.nlNaar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.