Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Gehandicaptenzorg vreest kwaliteitsverlies na enorm banenverlies

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) vreest dat de komende drie jaar 29.000 banen in de sector verloren gaan. Dit zou volgens de VGN komen doordat zorgkantoren en gemeenten harder bezuinigen dan in het landelijke beleid is afgesproken. Het gevolg is dat de kwaliteit van het werk enorm onder druk komt te staan, meent de brancheorganisatie.
Gehandicaptenzorg vreest kwaliteitsverlies na enorm banenverlies

De belangenorganisatie baseert zich op een onderzoek van SEO Economisch Onderzoek uit augustus 2014. Volgens de VGN zet het enorme verlies aan banen de kwaliteit van zorg voor zeer kwetsbare mensen sterk onder druk. De vereniging roept staatssecretaris Van Rijn (langdurige zorg) en minister Asscher (werkgelegenheid) maatregelen nemen om dit te voorkomen.

 

Verwachtingen van 53 instellingen

SEO becijfert in haar onderzoek dat de werkgelegenheid in de gehandicaptensector in 2014 met ongeveer 4,5% daalt (ongeveer 7.300 werknemers). Die berekening is gebaseerd op basis van de verwachtingen van 53 instellingen voor gehandicaptenzorg. Ten opzichte van 2013 daalt de werkgelegenheid in de gehandicaptenzorg in 2015 met 8.655 tot 19.942 personen. In 2017 zijn er volgens SEO vervolgens 15.228 tot 29.420 minder werknemers dan in 2013. Dat is een daling van de werkgelegenheid van 9 tot 18 procent.

 

Meest ongunstig en meest gunstig scenario

SEO onderscheidt in haar onderzoek dus een meest ongunstig scenario (verlies van ruim 29.000 banen) en meest gunstig scenario (verlies van ruim 15.000 banen). Welke voorspelling uitkomt hangt af van het inkoopbeleid van vooral gemeenten.

 

Maatregelen noodzakelijk

Wanneer er geen maatregelen worden genomen, vreest de VGN dat de kwaliteit van zorg op meerdere manieren onder druk komt te staan. Dat zou komen doordat oudere werknemers de komende jaren uitstromen en tegelijkertijd minder jongeren, vanwege de slechtere vooruitzichten  zullen kiezen voor een baan in de gehandicaptenzorg. De continuïteit van professionaliteit in de gehandicaptenzorg komt hiermee in gevaar.  

 

Klik hier om het volledige onderzoeksverslag van SEO Economisch Onderzoek te lezen.

Bronnen: VGN en SEO

 Naar homepageRelevante categorieën: