Vakbladvoor sociale professionals
en het sociaal domein

Autisten signaleren lichaamstaal niet

Mensen met autisme kunnen wel degelijk gezicht en lichaam van hun gesprekspartner bekijken, maar bepaalde hersendelen worden niet gestimuleerd om emotionele lichaamstaal te signaleren.

Dat blijkt uit onderzoek van Nouchine Hadjikhani. Zij is daarop in december gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg.

Van autisten werd tot nu toe aangenomen dat ze minder vaak gelaatsuitdrukkingen van hun gesprekspartners zien en hen ook minder in de ogen kijken.

Gedragsstudies
Het onderzoek bestond uit gedragsstudies met proefpersonen, maar ook uit het meten van hersenactiviteit met MRI en MEG (meet de magnetische signalen die door hersencellen worden gemaakt wanneer ze actief zijn). Mensen met een autistische stoornis kregen beelden te zien van emoties door het lichaam uitgedrukt (zoals gebalde vuisten), zonder dat de bijgehorende uitdrukking van het gezicht werd getoond. Bij het zien van deze uitdrukkingen werden hersendelen van de proefpersonen niet gestimuleerd en daardoor de emoties niet herkend, zoals bij niet-autisten wel gebruikelijk is. Het is het eerste onderzoek dat de reactie van lichaamstaal op autisten onderzoekt.

Gedragstherapie

Dit onderzoek kan consequenties hebben voor gedragstherapieën voor autisten, waarin bijvoorbeeld meer aandacht zou kunnen zijn voor lichaamstaal in de communicatie met anderen.

 Naar homepageRelevante categorieën: