Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

Arewa, een getraumatiseerde vluchteling

Arewa (16), een getraumatiseerde minderjarige vluchteling uit Nigeria, is een intelligente en sportieve jonge meid. Ze woont in een beschermde woongroep die speciaal voor slachtoffers van mensenhandel is opgericht.
Arewa, een getraumatiseerde vluchteling

Doel van deze opvang is dat de jongeren tot rust kunnen komen, in een veilige omgeving worden opgevangen en hun weerbaarheid en zelfredzaamheid verhogen. De organisatie acht eigen verantwoordelijkheid van ieder individu en het controle hebben over het eigen leven belangrijke waarden.

 

Op de woongroep zijn altijd twee begeleiders aanwezig, behalve tussen 22.00 en 8.30 uur, dan is er alleen maar een slaapdienst. In de groep komen steeds weer nieuwe meiden bij en stromen meiden uit, waardoor onrust kan ontstaan. Dit heeft te maken met hun asielprocedure. De kans dat ze in Nederland kunnen blijven is erg klein. Dit onzekere toekomstperspectief roept veel spanning op, zo ook bij Arewa.

 

Arewa deelt een kamer met Bayamaar, met wie ze altijd goed contact heeft. Ze is een sociale meid die vaak voor een goede sfeer op de groep zorgt. Arewa heeft er soms moeite mee om gevoelens op een gepaste manier te uiten. Wanneer haar iets raakt, dan verheft ze snel haar stem en wordt hier vervolgens door de groepsleiders op aangesproken. Ze reageert positief op deze feedback. Verder put Arewa veel hoop uit haar geloof.

 

Op een avond na 22.00 uur ligt Arewa in bed muziek te luisteren. Opeens loopt ze naar de keuken, gooit mokken en borden op de grond. Ze lijkt furieus en erg agressief en gaat met een scherf op begeleidster Suzan af met de woorden ‘I’m gonna stab you’. De begeleider roept naar de rest van de groep dat ze naar hun kamer moeten rennen en vlucht zelf naar het kantoor en belt de politie.

 

Terwijl Arewa en Suzan in gesprek zijn met de politie geeft Bayamaar tegenover de andere begeleider aan dat ze niet in dezelfde kamer als Arewa wil slapen, omdat ze erg bang is dat ze weer uit het niets boos wordt. Bayamaar geeft aan dat de situatie haar doet denken aan erge dingen uit het verleden. Deze nacht slaapt ze op een andere woongroep.

 

Arewa geeft de volgende dag aan dat ze niet herinnert Suzan te hebben bedreigd en dat ze niemand bang wilde maken. Suzan is er nog niet over uit of ze nou wel of niet aangifte moet doen.

 

Op dezelfde dag is er een spoedvergadering met het hele team. Er wordt onder andere gesproken over welke consequenties dit incident voor Arewa, die zelf sterk getraumatiseerd is, zou moeten hebben en of Bayamaar weer op haar oude kamer terug kan. Dit zou de gewone gang van zaken weer kunnen herstellen, zodat de woongroep niet in deze crisissituatie blijft hangen.

 

Hoe waarborg je de veiligheid van de groep en bied je alsnog goede zorg aan Arewa?

 

Wilt u reageren op deze casus? Dat kan hieronder. 

 

 Naar homepage