Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

App voor screening op een manisch-depressieve stoornis

GGZ Friesland heeft een app gelanceerd voor screening op een manisch-depressieve stoornis
App voor screening op een manisch-depressieve stoornis

 

Patiënten met een manisch-depressieve stoornis lopen het risico dat de ware aard van hun klachten pas laat wordt herkend. Gemiddeld wordt pas twaalf jaar na het ontstaan van de eerste klachten de juiste diagnose gesteld. In veel gevallen is de depressie wel herkend, maar bleef onopgemerkt dat er ook periodes zijn geweest in het leven van de patiënt die werden gekenmerkt door euforie of juist een prikkelbare stemming.
 
12 procent heeft manisch-depressieve stoornis
In Nederland lijdt naar schatting twee procent van de algemene bevolking aan een manisch-depressieve stoornis. Vertaald naar de provincie Fryslân zou het dan gaan om 12.000 patiënten. Helaas krijgt waarschijnlijk slechts een minderheid van deze groep een adequate behandeling doordat de stoornis onvoldoende wordt herkend.
 
Gevolgen van te late herkenning 
Wanneer de manisch-depressieve stoornis niet tijdig wordt herkend, dan kan dit ernstige en ingrijpende gevolgen hebben voor de patiënt en zijn familie. Het ontremde gedrag van patiënten ten tijde van een onbehandelde manische episodes leidt niet zelden tot financiële problemen, verbroken relaties, verlies van werk en problemen in het gezin.  Behandeling van een depressie met antidepressiva kan bij een manisch-depressieve patiënt averechts uitpakken; vaker dan gemiddeld reageren deze patiënten met toegenomen gejaagdheid en ontremming op antidepressiva. Het risico op suïcide ten tijde van  een depressie is hoger bij patiënten met een manisch-depressieve stoornis. Adequate behandeling maakt het verschil; het is bijvoorbeeld overtuigend aangetoond dat behandeling met lithium de kans op suïcide doet afnemen.
 
App en website 
GGZ Friesland introduceert daarom een app (de ‘ManieCheck') waarmee op eenvoudige wijze kan worden gescreend op mogelijke symptomen van een manisch-depressieve stoornis. Binnen vijf minuten weet de gebruiker of nader onderzoek naar een manisch-depressieve stoornis is aangewezen. Daarnaast is een website ingericht met informatie over het ziektebeeld en de mogelijkheid rechtstreeks vragen te stellen aan specialisten van GGZ Friesland (kijk op: www.ggzfriesland.nl/manischdepressief).

Specialistische teams 
De behandeling van een manisch-depressieve stoornis is complexer dan die van andere stemmingsstoornissen en is gebaat bij tweedelijns specialistische expertise. GGZ Friesland heeft daarom de keuze gemaakt de behandeling van deze patiëntengroep te beleggen bij specialistische poliklinische teams. Deze teams maken sinds drie jaar deel uit van de polikliniek Angst en Stemming van GGZ Friesland. Patiënten kunnen hiervoor terecht in Dokkum, Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Drachten.

Bron: GGZ Friesland


Naar homepageRelevante categorieën: