Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Apathie bij Alzheimerpatiƫnten als zelfstandig syndroom ontrafeld

Voor het eerst hebben wetenschappers van het Alzheimer Centrum Limburg apathie als ziektebeeld nader onderzocht.

Apathie (of lusteloosheid) is het meest voorkomende gedragsprobleem bij Alzheimerpatiënten en heeft een grote impact op het leven van de patiënt en van diens naasten.

Sinds kort wordt apathie gedefinieerd als een verzameling van drie steeds tezamen voorkomende klinische symptomen, namelijk (1) afname van het ontplooien van initiatieven, (2) het verlies van interesse, en (3) emotionele afvlakking. Dit onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Dementie van de Hersenstichting.

Het onderzoek was vernieuwend omdat specifieke apathie-meetinstrumenten werden gebruikt om de drie genoemde apathie-symptomen te analyseren. Bovendien werd in dit onderzoek Voxel-Based-Morphometry gebruikt waarmee meerdere hersengebieden tegelijkertijd geanalyseerd kunnen worden.

Belangrijkste resultaat
Het belangrijkste resultaat is dat met name het domein ‘emotionele afvlakking’ gepaard gaat met een verlies van hersencellen in zowel de voorste delen (prefrontaal) als dieper gelegen delen (subcorticaal) van de hersenen. De onderzoekers concluderen dat apathie als zelfstandig syndroom, bestaande uit de drie genoemde symptomen, het uitgangspunt moet worden voor toekomstig onderzoek.

Medicatiemogelijkheden
Momenteel doet hetzelfde Alzheimer Centrum een vervolgonderzoek naar medicatiemogelijkheden bij apathie.

 Meest voorkomende variant
In Nederland zijn er naar schatting 250.000 dementiepatiënten. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende variant van dementie. Tweederde van alle patiënten met dementie lijdt aan Alzheimer. De ziekte begint met geheugenstoornissen. In een later stadium ontstaat een apraxie waardoor een patiënt allerlei vertrouwde handelingen zoals aan- en uitkleden en zelfverzorging niet meer kan verrichten. Geleidelijk trekt de patiënt zich terug: hij wordt onverschilliger, verliest zijn interesse in de omgeving, zijn initiatief neemt af en hij besteedt minder aandacht aan zelfverzorging. Gedragsproblemen, zoals apathie, komen gedurende alle stadia van de ziekte voor. Apathie neemt vaak toe met de ernst van de ziekte, en is het meest voorkomende gedragsprobleem.Naar homepage


De Redactie,

Relevante categorieën: