Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Andries Baart ambivalent over Welzijn Nieuwe Stijl

Andries Baart, geestelijk vader van de presentiebenadering in de hulpverlening, is ambivalent over de ontwikkelingen in het welzijnswerk. Hij zegt dat in een interview met Sozio-SPH.
Andries Baart ambivalent over Welzijn Nieuwe Stijl

In het licht van de transities binnen het sociale domein is ook veel aandacht voor een inhoudelijk transformatie. Daarin lijkt meer ruimte te komen voor degene om wie het gaat: bewoners, cliënten, patiënten. Is dat in uw visie ook zo?
 

‘Ik volg met name de ontwikkelingen in Welzijn Nieuwe Stijl. Aan de ene kant ben ik het er heel erg mee eens. Laten we ons maar eens ontdoen van al die staande organisaties met hun gevestigde belangen, bureaucratie en onbeweeglijkheid. Maar aan de andere kant is er sprake van een enorme kaalslag waarin wethouders met een flinke neoliberale tik, op autoritaire wijze sturen vanuit de afrekensystematiek met als enige mantra: presteren, presteren, presteren. Er wordt een quasimarkt gecreëerd: “als jij belooft dat je meer mensen aan het participeren krijgt, dan gunnen we de aanbesteding aan jou”. Dacht je dat mensen dan gaan aansluiten? Ik geloof er niets van. Sterker nog, ik ga bijna terugverlangen naar die grote welzijnsorganisaties. Marktpartijen zijn heel vluchtig, die komen en gaan. Hetzelfde geldt voor het politieke veld. Maar de gevestigde organisaties bleven vrij onbeweeglijk staan en dat betekent ook dat ze de rust kunnen bewaren. De rust om wat langere lijnen te trekken in het buurt- en het jongerenwerk, en dat zorgt voor duurzaamheid. De lijnen zijn nu superkort, zitten barstensvol afrekenmomenten en vrijwel elke lijn is een prestatielijn.’


Zekere tijd en rust nodig
‘Om presentie in de praktijk te kunnen beoefenen zijn een zekere rust en tijd nodig om een relatie aan te gaan. Mensen leren kennen is een absolute voorwaarde. Wat je nu veel ziet gebeuren is dat, wanneer zich in een wijk een paar mensen melden, met dat kleine groepje actievelingen heel snel op resultaat wordt gestuurd. Zodat je aan de wethouder kunt laten zien: kijk, we hebben een buurtinitiatief. Maar de mensen die moeilijk meekomen laten zich niet op die manier organiseren. Om tot duurzame structuren te komen, heb je tijd nodig om te kunnen bouwen en moet je zulk afromen voorkomen.’
 

Het hele interview met Andries Baart staat in het juninummer van Sozio-SPH. Dat verschijnt op 21 juni.Naar homepageRelevante categorieën: