Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Amersfoort zegt alle (jeugd)zorgcontracten op

Over kapitaalvernietiging en kennisverlies gesproken: de Gemeente Amersfoort heeft het zwaar en wil kosten besparen op jeugdzorg. En in dat kader wordt alles opnieuw aanbesteed en alle lopende contracten met aanbieders opgezegd. Met ingang van 2019 moet er een nieuwe constellatie zijn, waarbij het woord nieuw met name als goedkoper moet worden gezien.
Amersfoort zegt alle (jeugd)zorgcontracten op

Amersfoort wil bezuinigen want het zit met een tekort van ruim 4 miljoen euro op een begroting van 33 miljoen. Al eerder berichten we hier over onderzoeken en plannen van de gemeente, maar dat pakt nu uit in deze aanbestedingsroute.

In de aanloop heeft de gemeente aan aanbieders gevraagd te verduidelijken hoe hun tarieven zijn opgebouwd en dat leidde tot de volgende conclusie: " De geleverde gegevens hebben we beoordeeld. Op basis van onder meer landelijke onderzoeken en benchmarkgegevens bij andere regio’s vinden wij de productiviteit van zorgaanbieders gemiddeld genomen te laag en de overhead te hoog. Om deze reden laten we de tarieven de komende jaren stapsgewijs dalen door het aantal productieve uren per fte jaarlijks te laten stijgen en de overhead per fte te laten dalen. Hiermee wordt enerzijds een bezuiniging gerealiseerd en krijgen anderzijds organisaties beperkt tijd om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe eisen van de regio Amersfoort [transformatie]. De tarieven zijn redelijk en voldoen aan wettelijke eisen. Wij realiseren ons dat we met deze taakstelling een grote opgave neerleggen bij de aanbieders. "

En zo gaat dat in de keistad: een periode van grote onzekerheid voor de huidige aanbieders, hun medewerkers en de kinderen die nu in begeleiding en behandeling zijn. Vanuit adequaat werkgeverschap zullen aanbieders nu al een sociaal plan moeten gaan opstellen om afwikkeling van arbeidsovereenkomsten goed te kunnen regelen. Dat gaat veel geld kosten en dat zal vanaf nu de kwaliteit van de geboden hulp zeker niet ten goede komen. Maar die kosten en die problemen komen niet op de begroting van de gemeente, en per slot van rekening is dat nu prioriteit.

Kijk hier voor de Raadsinformatiebrief over de aanbesteding van WMO en Jeugdhulp.

 

 

 

 

 

 Naar homepageReacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.