Vakblad voor sociaal professionals
en het sociaal domein

“Als je werkt, dan kun je echt leven”: Inzicht in de waarde van werk voor slachtoffers van partnergeweld

Op 2 december 2019 is de motie van Tweede Kamerlid Van den Hul aangenomen. Deze motie constateert dat vrouwen “bovengemiddeld vaak financieel afhankelijk zijn van hun partner, en bovengemiddeld vaak het slachtoffer zijn van partnergeweld en eergerelateerd geweld” en formuleert een verzoek aan de regering om “genderspecifiek onderzoek te laten doen naar het verband” (Kamerstuk 30 420, nr. 334).
“Als je werkt, dan kun je echt leven”: Inzicht in de waarde van werk voor slachtoffers van partnergeweld


Op basis van een wetenschappelijk literatuuronderzoek is getracht de bestaande kennis over het verband tussen financiële (on)afhankelijkheid en partnergeweld in kaart te brengen. In het literatuuronderzoek stond de vraag centraal of vrouwen die financieel afhankelijk zijn van hun partner meer kans hebben om partnergeweld mee te maken en minder kans om de gewelddadige relatie te doorbreken. En, omgekeerd, of vrouwen die financieel onafhankelijk zijn van hun partner minder kans hebben om slachtoffer van partnergeweld te worden en meer kans om zich aan het geweld te onttrekken. De bevindingen van de literatuurstudie zijn gepresenteerd in het rapport Financiële (on)afhankelijkheid van vrouwen en partnergeweld: wat is het verband? (Bouma, Berry & Römkens, 2021). 

Lees hier het hele rapport.

 Naar homepage