Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Agenda

5e Congres (Psycho)Trauma

Datum:28 maart, 2019
Locatie:Aristo, Amsterdam
Website:http://www.traumacongres.nl
Beschrijving:5e Congres (Psycho)Trauma

In 2018 organiseren wij alweer de 5e editie van het traumacongres.
Traumatische ervaringen laten, vooral bij kinderen en (jong)volwassenen, littekens achter. Hierbij gaat het om zowel psychologische als fysieke gevolgen. Het in staat stellen van een cliënt, patiënt of leerling om een trauma te verwerken is dus van groot belang. Wanneer een verwerkingsproces niet goed verloopt of stagneert, kan zich een PTSS ontwikkelen.
Dit congres heeft als doel u kennis over de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van traumaverwerking bij te brengen. Resultaten uit verschillende onderzoeken worden vertaald naar de dagelijkse praktijk waar u als professional mee te maken heeft. Wat kunt u doen om het verschil te maken?
Op het 5e congres (Psycho)Trauma komt een aantal experts bijeen die ieder vanuit een eigen invalshoek informatie bieden over zienswijze, diagnostiek, behandeling en begeleiding. Thema’s die aan bod komen zijn de invloed van ouderlijke geblokkeerde zorg op een kind. Wat is het juiste moment om naar trauma’s te vragen en hoe kunt u uw vragen het beste formuleren? Hoe draagt Visual Schema Displacement Therapy bij tot het verbeteren van trauma? Wat is de behandeleffectiviteit van therapie bij getraumatiseerde vluchtelingen? Antwoorden op deze en meer vragen komen aan bod

Tijdens de deelsessierondes volgt u twee deelsessies waarbij u als deelnemer uw keuze voor iedere ronde aangeeft. U kunt zo de inhoud volgen die het meest aansluit op uw dagelijkse behandelpraktijk. Vragen die aan de orde komen zijn onder andere: hoe zorgt u voor snelle opvang na seksueel misbruik? Wat is de impact van destructieve conflicten tussen ouders op kind en gezin? Hoe ondersteunt u vluchtelingenkinderen op school en herkent u hun trauma? Wat zijn de psychische gevolgen van ongevallen bij kinderen en jongeren? Hoe herkent u cliënten met comorbide PTSS en middelenafhankelijkheid en hoe ziet de behandeling er uit?

Als u als behandelaar, onderzoeker of op een andere manier betrokken bent bij trauma, mag u dit congres niet missen!

Doelgroep:
Het congres (Psycho)Trauma is bedoeld voor professionals die werken met kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een trauma. Professies die hiertoe behoren zijn jeugdartsen, GGD-artsen, jeugdbeschermers, jeugdzorgwerkers, docenten, sociotherapeuten, (kinder- en jeugd)psychiaters, SPV’ers, therapeuten, gz-psychologen, (kinder- en jeugd)psychologen, orthopedagogen, eerstelijnspsychologen, ergotherapeuten en gezinscoaches.

Informatie:
Meer informatie en het programma leest u op de congreswebsite www.traumacongres.nl