Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Agenda

Mediation Opleiding

Datum:01 september, 2020
Locatie:Logavak Amsterdam
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/40/73/1597/basisopleiding-mediation
Beschrijving:Conflicten horen bij het leven, oplossingen ook!

Deze uitspraak is echter niet zo vanzelfsprekend als deze op het eerste gezicht lijkt. In de dagelijkse praktijk blijkt het namelijk lang niet altijd mogelijk om samen met een conflictpartner tot oplossingen te komen. Steeds vaker wordt dan ook de weg naar de mediator gevonden om conflictsituaties op te lossen.

Tijdens deze boeiende en interactieve Basisopleiding mediation ontwikkelt u zich als professioneel mediator. Na afloop van de opleiding kunt u deelnemen aan de MfN kennistoets en vervolgens het MfN assessment om u aansluitend in te schrijven in het Register van de Mediatorsfederatie Nederland. Ook als u (nog) niet als MfN-registermediator aan het werk gaat, levert de Basisopleiding mediation een waardevolle bijdrage aan uw kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling op het gebied van conflicthantering en zal de opleiding uw dagelijkse beroepspraktijk én uw dagelijks leven verrijken.

Medling is in 2013 als nieuw initiatief op het gebied van conflictmanagement en -kennis in het leven geroepen. Echter, uw trainers hebben jarenlange professionele ervaring met conflicten en derhalve hun sporen binnen conflictmanagement en mediation ruimschoots verdiend. De trainers zijn, naast actief bezig met het ontwikkelen en verzorgen van opleidingen, werkzaam als MfN mediator. Zij willen hun gedegen kennis en jarenlange praktijkervaring graag met u delen.

Medling werkt vanuit het leerconcept dat is gebaseerd op de Piramide van Miller. Dit concept gaat uit van de onderstaande vier niveaus:

- Kennis, het fundament van het leren wordt gevormd door kennis die nodig is om het toekomstige beroep uit te voeren. Vakkennis en algemene kennis (“het weten”) vormt de basis van competent gedrag.
- Interpreteren en toepassen, de opgedane kennis gebruiken om theoretische problemen op te lossen en/of praktische vaardigheden uit te voeren.
- Praktijksimulaties, adequaat handelen in een gesimuleerde praktijksituatie. Het laten zien/oefenen van competent gedrag, gebaseerd op de integratie van kennis, vaardigheden en houding.
- De beroepspraktijk in, aan het werk als professional in een praktijksituatie. In de beroepspraktijk worden kennis, vaardigheden en attitudes geïntegreerd ingezet.