Vakbladvoor sociale professionals
en het sociale domein

Agenda

Opleiding Familiemediation

Datum:08 september, 2020
Locatie:Logavak Utrecht - Joseph Haydnlaan 2A, 3533 AE, Utrecht
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/11/90/1458/opleiding-familiemediation
Beschrijving:Conflicten komen in de beste families voor. Ten grondslag aan deze conflicten liggen vaak onevenwichtige verhoudingen en/of al langer durende frustraties, welke uitmonden in familiare ruzies over bijvoorbeeld de verdeling van de erfenis of over de zorg- en contactregeling met de kinderen.

Door deze conflicten komen de vaak hechte familie-/gezinsbanden onder druk te staan. Kinderen zijn regelmatig de dupe van deze conflicten, bijvoorbeeld als zij onderdeel worden van de strijd tussen scheidende partners.

De impact van een familieconflict kan zo groot zijn dat de familieleden samen niet tot oplossingen komen en dat men een beroep doet op een familiemediator. Het is de taak van de familiemediator om vanuit de juiste kennis, vaardigheden en betrokkenheid de familieleden over de emotionele, juridische en financiële drempels heen te helpen waardoor de conflicten de-escaleren en er een (her)nieuw(d) fundament ontstaat waarop men zonder ballast weer verder kan.

Tijdens de erkende Opleiding Familiemediation besteden wij aandacht aan de relevante gedragswetenschappelijke, pedagogische, financiële, fiscale en juridische aspecten van een (echt)scheiding. Ook andere familiekwesties worden behandeld tijdens deze MfN erkende opleiding. Vanaf 2013 worden toevoegingsaanvragen op het gebied van personen- en familierecht getoetst op de afronding van een geaccrediteerde specialisatieopleiding ‘familiemediation’.

De diverse onderwerpen worden door onze ervaren trainers vanuit het theoretisch kader, ondersteunt met een grote diversiteit aan praktische oefeningen, aan u aangeboden.